Nešťastný život ukončený břitvou. Kamenná mohyla nám dodnes připomíná Jakuba Jana Rybu

8. duben 2021

Jakub Jan Ryba (1765-1815) byl významný český hudební skladatel a kantor, kterého si většina z nás spojí pravděpodobně s obdobím Vánoc a jeho Českou mší vánoční. Do paměti národa se ale nezapsal jen díky věhlasným dílům, ale také pro svůj tragický skon, jehož místo dodnes připomíná mohyla nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem.

Jakub Jan Ryba

Na úbočí brdské Štěrbiny, v lese nad obcí Voltuš stojí mohyla, která odkazuje na místo sebevraždy J. J. Ryby. „Lesní dělníci ji navršili z kamenů v roce 1933. Je to taková kamenná věž a uprostřed stojí kamenný kříž, nad kterým mohyla vznikla, a je její nejstarší součástí, protože sem byl zasazen už v roce 1854,“ uvedla tajemnice Společnosti Jakuba Jana Ryby Ivana Hoyerová.

Místo je hojně navštěvované jak turisty, tak místními. „Je to taková hezká cesta lesem, přestože stojíme na místě, kde se odehrála velká lidská tragédie a v té době tu byl Ryba se svými bolestmi zcela sám,“ dodala Hoyerová.

Co se tady tenkrát vlastně stalo?

„Víme, že se v sobotu 8. dubna vydal z domu do kostela ve Starém Rožmitále plnit si jakési povinnosti. Odtud se pak vydal na obvyklou procházku, ze které se již živý nevrátil. Byl tedy postrádán a z obav o něj začalo pátrání, které pak přešlo až do takových celoměstských rozměrů, kdy se celé město vypravilo Rybu hledat. Tady na tom místě byl nalezen až třetí den po své smrti,“ popsala osudné okamžiky tajemnice.

Jakub Jan Ryba si vzal život ve svých 49 letech, a to poměrně drastickým způsobem, kdy si prořízl břitvou hrdlo. „Po té smrti nesmírně toužil. Hledal v ní vysvobození ze svého těžkého osudu. Žil velmi náročný vyčerpávající život. Díky své povaze a rysům přišel do konfliktu s mnohými lidmi, přel se s vrchností, s rodiči dětí, které učil, vyžadoval po nich určité věci, které nechtěly plnit, takže byl trnem v oku kdekomu. Stál o to, aby se lidé chovali podle všech pravidel,“ sdělila Ivana Hoyerová a dodala, že Ryba zároveň pro tyto lidi vytvořil nádherné dílo, aby je povzbudil, ukázal jim určitou krásu a aby je vedl k duchovnímu životu.

Mnoho lidí se domnívá, že Ryba se narodil právě v Rožmitále pod Třemšínem. Není tomu tak, narodil se v Přešticích v Plzeňském kraji. Nějaký čas žil v Nepomuku, Praze a Mníšku pod Brdy. „Do Rožmitálu přišel až jako třiadvacetiletý. Místo, které je s Rybou asi nejútleji spojeno, je farní kostel Povýšení svatého Kříže, kde Ryba působil jako regenschori, tedy ředitel kůru, a zároveň je tam také na hřbitově pohřben,“ uvedla na pravou míru tajemnice Společnosti Jakuba Jana Ryby.

To, která brdská místa měl Ryba nejraději, se dnes můžeme jen domnívat. Napsal však báseň Třemšín, čili je pravděpodobné, že měl tento vrch v oblibě.

Vzdálenost od Plzně: cca 52 km

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio