Nezapomeňte na daň z nemovitosti. Termín se blíží

20. leden 2022

Do konce ledna 2022 jsou poplatníci, kteří v předešlém roce koupili, přikoupili, prodali, přistavěli nebo zbourali, zdědili, darovali nebo naopak přijali darem nemovitou věc, případně došlo ke změně v osobě poplatníka, povinni podat přiznání k dani z nemovitých věcí.

Tisková mluvčí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Michaela Hošťálková upozorňuje, že probíhají revize katastru nemovitostí a pokud dojde ke změně výměry pozemku nebo dojde ke změně kultury pozemku, je také potřeba podat do konce ledna daňové přiznání.

Od letošního roku je na první straně formuláře přiznání k dani z nemovitých věcí možnost přihlásit se zaškrtnutím políčka k zasílání informace o placení daně z nemovitých věcí na e-mailovou adresu namísto zasílání složenky. Ale i poplatníci, kteří podali přiznání v předchozích letech, se mohou k této službě přihlásit a podat žádost na zvláštním tiskopisu dostupném na internetových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz nebo v tištěné podobě v podatelnách územních pracovišť. Přihlásit se je možné do 15. března 2022.

Daňové přiznání se podává na běžný kalendářní rok, tedy nyní na rok 2022. Rozhodující, co všechno zdanit, je přitom stav, který je zapsaný v katastru nemovitostí k 1. lednu tohoto běžného roku, tzn. rozhodné pro podání daňového přiznání na letošek je stav v katastru nemovitostí k 1. lednu 2022.

Co když jste koupili nemovitost na konci prosince a ještě nebylo možné všechno patřičně zúřadovat? Katastr nemovitostí má lhůtu 30 dní od podání žádosti na to, aby provedl zápis. Takže v případě, že se objevíte jako vlastník nemovitosti v katastru nemovitostí až v průběhu ledna letošního roku, máte podle zákona možnost podat daňové přiznání až do konce dubna.

Na každém územním pracovišti jsou připraveni pracovníci z oddělení majetkových daní, kteří poskytují po telefonu informace k dani z nemovitých věcí a ke správnému vyplnění daňových přiznání. Telefonní čísla podle jednotlivých krajů na územní pracoviště, kam je možné směřovat dotazy, jsou zveřejněna na internetových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz v sekci Novinky – rok 2021, protože informace o akci Nechoďte – volejte – podejte byla zveřejněna na sklonku roku 2021.

Pokud u poplatníka nedošlo k žádné změně, poplatník přiznání podávat nemusí a správce daně vyměří daň podle údajů, které má k dispozici z dříve podaného přiznání k dani z nemovitých věcí. Na placení daně z nemovitých věcí je ještě dost času. Daň z nemovitých věcí, resp. její první splátka, pokud celková daň přesáhne 5.000,‑ Kč, je splatná až 31. května 2022.

autor: iko
Spustit audio