Nová kniha vás připraví na možné problémy ve stáří

3. květen 2018

Pokud se toho dožijeme, zestárneme všichni. A stáří má své světlé, ale i stinné stránky. Tyto fráze známe asi všichni. Ale jsme skutečně připraveni na to, že zestárnou naši rodiče? Že jim bude 70, 80 let? Že jednou zestárneme my sami?

S přípravou na stáří nám může pomoci nová publikace „Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří“. Sepsal ji kolektiv téměř 40 odborníků ze zdravotnické a sociální oblasti. Zaměřili se na stárnoucí organismus, zdravý způsob života, psychologii stáří i na sociální zabezpečení.

Vztahuje se i na vás dlouhodobé ošetřovné? Dávku je možné čerpat od 1. června

Péče o nemocného seniora

Dlouhodobé ošetřovné bude poskytováno z důvodu potřeby dlouhodobé péče v rámci rodiny nebo společné domácnosti. Zákon o nemocenském pojištění novou dávku zavádí od 1. června 2018.

Obsah publikace

„Kniha seznamuje čtenáře se základy fungování lidského těla a s klinickými obory ve vztahu ke specifičnosti stáří. Přináší také informace o zdravotně sociálním pomezí a sociálním zabezpečení ve stáří,“ vypočítává doc. MUDr. Libuše Čeledová, která se na vzniku publikace také podílela. „Text doplňují barevné obrázky a fotografie. Starší čtenáři jistě uvítají větší velikost písma,“ připojuje další z autorů MUDr. Rostislav Čevela.

Podobná kniha, jak svým zaměřením, tak i rozsahem a počtem autorů, dosud nebyla na našem knižním trhu k dispozici. Vyšla k 30. výročí založení Univerzity třetího věku při Lékařské fakultě UK  Plzni.

Univerzita třetího věku při LF UK v Plzni

Plzeňská lékařská fakulta byla jednou z prvních škol v republice, která Univerzitu třetího věku zřídila. Od roku 1988 ji absolvovalo přes 6000 studentů. V současné době se celoživotního vzdělávání na LF UK v Plzni účastní téměř 400 posluchačů.

„Naším příspěvkem ke vzdělání osob staršího věku je tato učebnice,“ říká doc. MUDr. Libuše Čeledová. Celoživotní vzdělávání podle ní kromě získávání nových znalostí zlepšuje kvalitu života ve stáří, zvětšuje soběstačnost, dodává pocit sounáležitosti a posiluje sebevědomí a seberealizaci. Zároveň pomáhá navazovat nové sociální kontakty a přátelství a je tedy prevencí osamělosti.

Budoucí čtenáři nové knihy

Kniha „Člověk ve zdraví i v nemoci. Podpora zdraví a prevence nemocí ve stáří“ ovšem není určena pouze studentům Univerzity třetího věku a seniorům. „Jistě osloví i všechny, kdo o seniory pečují, a také ty, kteří ke svému stárnutí přistupují aktivně a konstruktivně a na stáří se chtějí dobře připravit,“ předpokládá MUDr. Rostislav Čevela.

Spustit audio