Nová křížová cesta na Lipový vrch vznikla v Nepomuku

6. duben 2021 07:50, aktualizováno

Ještě donedávna chyběl v Nepomuku jeden ze zbožných symbolů – venkovní křížová cesta. Čtrnáct zastavení nechala na cestě mezi hřbitovem a Lipovým vrchem vybudovat hlavní donátorka Hana Jenčíková.

Kvůli omezeným možnostem modlitby uvnitř kostela během loňských Velikonoc, vznikla myšlenka vybudovat v Nepomuku venkovní křížovou cestu. „Napadlo mě to díky loňské pohnuté situaci, kdy křesťané nemohli o Velikonocích do kostela a chyběla mi na Velký pátek pobožnost křížové cesty,“ uvedla Hana Jenčíková.

Celá křížová cesta je kovaná a ve čtrnácti zastaveních přibližuje poslední Ježíšovu cestu z Pilátova domu na vrch Golgota, kde byl Ježíš Kristus ukřižován. Jedná se o přibližně 800 m dlouhou cestu, vedoucí od zdejšího hřbitova k bývalému popravčímu místu na Lipovém vrchu.

Jednotlivé výjevy všech čtrnácti zastavení jsou vyobrazeny na třech ocelových plátech paprskovitě směřujících k nebi, symbolizujících trojjediného Boha. Autorem díla je umělecký kovář Lukáš Marek.

Cesta vyšla na zhruba 450 tisíc korun

Sto tisíc korun na nepomuckou křížovou cestu přispěla římskokatolická farnost z pozůstalosti jednoho mecenáše. Vypsána byla také sbírka, do které mohli přispívat jednotliví dárci své příspěvky. Vznik nové křížové cesty v Nepomuku podpořilo i město tím, že připravilo základy pro jednotlivá zastavení, provedlo úpravy cesty a o křížovou cestu se bude do budoucna starat.

Rodiště světce a také českého patrona Jana Nepomuckého bylo až donedávna bez jednoho z hlavních křesťanských symbolů. „Křížové cesty většinou nevznikaly z iniciativy oficiální církve, ale často to byli lidé, kteří měli nějaké peníze, byli zbožní, a chtěli, aby po nich něco zůstalo,“ vysvětlil nepomucký farář Jiří Špiřík.

autoři: Jan Markup , Iva Štěpánková | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio