Novela komplikuje odtah autovraků i v Plzni

Odstavené vozidlo, nebo autovrak. Aktuálně platná novelizace zákona o pozemních komunikacích znesnadnila určit, kdy se jedná o autovrak a kdy ne
Odstavené vozidlo, nebo autovrak. Aktuálně platná novelizace zákona o pozemních komunikacích znesnadnila určit, kdy se jedná o autovrak a kdy ne

Odstavených nepojízdných aut jsou v ulicích desítky a blokují cenná parkovací stání. Problém je, že po změně legislativy se většina z nich za autovraky označit, a tím pádem odtáhnout, nedá.

O vyhledávání autovraků se už dva roky stará místo jednotlivých obvodů Správa veřejného statku města Plzně. Za tu dobu odtáhla na šedesát autovraků a v současnosti eviduje zhruba 200 odstavených vozidel. Jenže díky novelizaci zákona o pozemních komunikacích není snadné určit, kdy se jedná o autovrak a kdy ne.

„V současné době, po novelizaci zákona o pozemních komunikacích, je vozidlo autovrakem pouze tehdy, je-li pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. Jako jsou motor, karoserie, pérování nebo kola. Typickým vrakem je vozidlo po těžší havárii. Drobné závady naopak nepostačují k tomu, aby bylo možné vozidlo za vrak označit, například utržený stěrač, rozbité světlo, prázdná pneumatiky či promáčknutý blatník,“ ředitel Správy veřejného statku města Plzně Milan Sterly.

Dřív byla definice univerzálnější a hovořila o vozidlech trvale nezpůsobilých k provozu na pozemních komunikacích. Takže lidé ze silničního správního úřadu, kteří jednotlivá auta posuzují, měli takzvaně volnější ruku. Teď tedy zůstávají v ulicích desítky dlouhodobě odstavených aut, která nejde označit za vraky, na která si lidé stěžují, a odtáhnout je, není možné.

Pomoci může jen novela zákona

„V jejich případě může jediné efektivní řešení přinést pouze příslušná novela zákona o pozemních komunikacích. V tomto případě u dlouhodobě odstaveného vozidla je Správa statku města Plzně připravena, na žádost jeho provozovatele, zajistit bezúplatnou ekologickou likvidaci a tak zvaný zánik vozidla v registru vozidel. Aby však Správa veřejného statku mohla takto postupovat, musí k tomu provozovatel vozidla udělit písemnou plnou moc a doložit malý a velký technický průkaz vozidla,“ vysvětlil Milan Sterly.

Novela zákona, která by měla problémy s odstavenými auty řešit, se podle Milana Sterlyho v současnosti připravuje. Co se týče aut označených za autovraky, podle vedoucího magistrátního odboru dopravy Romana Kočího trvá zhruba tři měsíce, než z ulice zmizí.

„Bohužel to není možné udělat neprodleně. Zákon hovoří, že se o věci musí nejprve provést správní řízení, které trvá zhruba jeden měsíc. Poté se vydá rozhodnutí, které nabyde právní moci. Většina provozovatelů autovraků se proti tomuto rozhodnutí neodvolává. To znamená, že je vydáno rozhodnutí, kterým se nařídí odstranit vrak. Jakmile to nabyde právní moci, čeká se ze zákona dva měsíce. Po tu dobu běží provozovateli lhůta, aby vrak odstranil. Pokud po dvou měsících není vozidlo odstraněno, tak až potom může správce komunikace nechat vozidlo odstranit a ekologicky zlikvidovat,“ doplnil Roman Kočí.

V těchto dnech Správa veřejného statku eviduje v ulicích devět autovraků.