Nový ředitel krajské hygieny chce doplnit personál a zmodernizovat komunikaci s veřejností

V čele Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje stojí nově Michal Bartoš, který vystřídal Přemysla Tomašuka. V první řadě plánuje zmodernizovat formu komunikace směrem k veřejnosti.

Již bezmála před rokem přibyla Krajské hygienické stanici k běžné agendě agenda koronavirová. Hygienici, epidemiologové a další pracovníci se zabývají jak novými administrativními věcmi, tak věcmi odborného rázu. Krajské hygienické stanici pomáhají s trasováním a řadou jiných problematik i další instituce.

Krajská hygienická stanice se zabývá různými povoleními a posuzováním záměrů staveb. „Tady se bohužel dostáváme na hranici svých možností a kapacit. Chtěl bych touto cestou požádat veřejnost o shovívavost,“ vysvětlil ředitel Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje Michal Bartoš.

V Plzeňském kraji se objevila britská mutace koronaviru u cca 20 % nakažených

Výskyt britské mutace koronaviru byl zaznamenám i v Plzeňském kraji. Nejedná se však jen o ojedinělé případy. „Podezření na britskou mutaci je někde mezi 20 až 30 procenty v tuto chvíli, ale může to být méně,“ sdělil Michal Bartoš. Šéf plzeňské hygieny se domnívá, že se mohou v budoucnu objevit i další mutace. Výskyt chřipky se však letos téměř neobjevil, ale úplně nezmizel.

„Jednou z věcí, na kterou bych se rád za měřil, je modernější forma komunikace směrem k veřejnosti a druhou linií je stoprocentní obsazení všech míst,“ oznámil Michal Bartoš. Důležitou prioritou je podle šéfa krajské hygieny přesun územního pracoviště Domažlice do nově opravené historické budovy. „Věřím, že přivítáme veřejnost v prostorách, které odpovídají standardu 21. století,“ uzavřel Michal Bartoš.

autoři: Lukáš Milota , Iva Štěpánková | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio