Novým rektorem Západočeské univerzity bude Miroslav Lávička

22. prosinec 2022 12:12, aktualizováno

Novým rektorem Západočeské univerzity (ZČU) bude jednapadesátiletý Miroslav Lávička, bývalý děkan fakulty aplikovaných věd. Vysokou školu s 11.500 studenty povede od 1. března 2023 do února 2027. Porazil druhého kandidáta - devětačtyřicetiletého Milana Edla, bývalého děkana fakulty strojní.

Kandidát na rektora musel získat nadpoloviční většinu hlasů všech 59 akademických senátorů. Lávička jich obdržel 35, Edl 18. Na středeční volbě bylo přítomno 56 senátorů, tři hlasy byly neplatné.

Lávička vystudoval učitelství matematiky a chemie pro střední školy na plzeňské pedagogické fakultě a poté pokračoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK. V roce 2011 habilitoval v oboru aplikovaná matematika a v témže oboru byl v roce 2020 jmenován profesorem. Je autorem či spoluautorem více než 100 odborných prací. Od roku 2002 pracuje na katedře matematiky fakulty aplikovaných věd. V letech 2012 až 2014 byl jejím proděkanem, další čtyři roky děkanem a od roku 2017 do 2020 znovu proděkanem. Je šéfem oddělení matematického modelování výzkumného centra NTIS, předsedou České společnosti pro geometrii a grafiku, členem stálé komise pro metodiku hodnocení Národního akreditačního úřadu pro vzdělávání v matematice a aktuálně zastupuje ZČU v předsednictvu Rady vysokých škol.

"Všichni si uvědomujeme, že nás čekají roky, které budou nepochybně mimořádně obtížné. Naprosto dokonale a do nejmenších detailů se na ně připravit nelze. Ale rozhodně se nesmíme nechat zaskočit," řekl dnes senátorům Lávička. Univerzitu podle něj čeká doba, která bude vyžadovat operativní rozhodování, hledání rychlých, ale zodpovědných řešení. Dodal, že se bude ze všech sil snažit, aby ZČU patřila k nejlepším univerzitám v Česku, aby se o ní hovořilo pozitivně a s respektem, aby se pravidelně umísťovala v uznávaných žebříčcích a aby byl názor univerzity nejen vyslyšen, ale bylo k němu i přihlíženo. "Musíme proto urychleně identifikovat komponenty vnitřního prostředí a nastavených procesů, v nichž naše univerzita zaostává za prestižními univerzitami u nás a v zahraničí a zahájit proces zlepšování," řekl.

ZČU má být podle Lávičky otevřenou univerzitou kladoucí důraz na internacionalizaci výukového a vědeckého prostředí. Jeho cílem je, zvýšit počet studentek a studentů, včetně zahraničních. Ve vědy a výzkumu chce významně posílit aktivity ZČU v mezinárodních projektech, jako je například Horizon Europe, ale také zintenzivnit aplikační výzkum. Podle budoucího rektora má škola jako multioborová univerzita efektivně využívat různorodost svých fakult, a to jak pro nové studijní programy, tak ve vědecko-výzkumné činnosti. Vzhledem k aktuální ekonomické situaci chce Lávička pro univerzitu hledat nové finanční zdroje, a to národní, mezinárodní i soukromé. Zároveň chce dosáhnout úspor v provozu vysoké školy.

Mandát současného rektora Miroslava Holečka, který je v čele ZČU od března 2015, skončí 28. února 2023. Univerzitu vede dvě funkční období, kandidovat proto už nemohl.

Na ZČU se ve středu konaly opakované volby. V první volbě 31. října nebyl zvolen žádný kandidát. Zúčastnil se jí také Milan Edl, který tehdy získal 28 hlasů. Soupeřil s proděkanem fakulty elektrotechnické Jiřím Hammerbauerem, který se už do druhé volby nepřihlásil.

autor: Jakub Kabourek | zdroje: Český rozhlas Plzeň , ČTK
Spustit audio