O budoucí podobě sto let starého Jiráskova náměstí v Plzni mohou rozhodnout sami občané

3. únor 2015

Jiráskovo náměstí v Plzni je významným prostorem městské čtvrti Slovany. Už od devadesátých let ale čeká na rekonstrukci. V roce 2002 na opravy téměř došlo, nakonec se našly i potřebné peníze na odstranění povodňových škod. Před čtyřmi lety usilovala radnice druhého městského obvodu o dotaci z nadačního fondu Proměny, ale neuspěla. Teď chce, aby o budoucí podobě náměstí nejprve rozhodli občané.

Sto let staré Jiráskovo náměstí, kterému dominuje kostel Panny Marie Růžencové s klášterem dominikánů, patří díky bohaté stromové výsadbě k nejzelenějším náměstím v Plzni. Podle názoru místostarosty Jana Fluxy jeho současná podoba na toto místo lidí neláká. Soudí, že Jiráskovo náměstí v současné době není příliš atraktivním místem. Je to podle něj spojeno s tím, jak celý prostor vypadá, ať už prostor parku před kostelem, tak i prostor bývalé trolejbusové točny za klášterem a kostelem.

Slovanská radnice chce změnit a do příprav budoucí rekonstrukce zapojit co nejširší okruh lidí. Cílem představitelů této městské částí Plzně je spolupracovat s co nejvíce subjekty, které jsou dotčeny přímo potencionální rekonstrukcí, pokud by k ní došlo. Zájem mají i názor lidí, zejména občanů Slovan, jak by si prostor představovali. Variant je hned několik - park, prostor pro děti, popřípadě důstojné předpolí kostela.

K přímé spolupráci radnice vyzvala klášter dominikánů i Masarykovu základní školu a spolupráci navázala i se spolkem Pěstuj prostor, který se věnuje veřejnému prostoru v Plzni. Podle zástupce spolku Marka Siváka se podobná rekonstrukce bez názorů veřejnosti neobejde: "Když se jedná o úpravu takto funkčně a urbanisticky významného prostoru, tak si myslíme, že příprava toho záměru musí probíhat jedině ve spolupráci s veřejností, protože ona v důsledku bude ta, která prostor buď bude nebo nebude využívat“.

Plzeň-Jiráskovo náměstí

Podařila se již dohoda s klášterem dominikánů a s Masarykovou základní školou, že se připojí k projektu jako jeho partneři. Radnice teď ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor připravuje jednoduchý dotazník, jehož cílem je podle Marka Siváka zjistit názory a přání obyvatel.

Na přelomu února a března se podle místostarosty slovanské radnice Jana Fluxy také uskuteční dvě pracovní setkání s veřejností - 28. února v prostoru ZŠ a 3. března od 17 hodin přímo v klášteře na Jiráskově náměstí.

Slovanská radnice by chtěla na rekonstrukci náměstí znovu požádat o dotaci nadační fond Proměny. Náklady na rekonstrukci Jiráskova náměstí odhaduje druhý plzeňský obvod na zhruba 38 milionů korun. Bude prý ale záležet hlavně na lidech, jakou podobu nakonec náměstí bude mít.

autor: čer
Spustit audio