O lesní zvěř se i přes zimu poctivě starají myslivci a hajní

O rajón v polesí Háj se stará i hajný z plzeňských městských lesů Tomáš Martínek
O rajón v polesí Háj se stará i hajný z plzeňských městských lesů Tomáš Martínek

V lesích nedaleko Druztové se o srnky a stádo muflonů starají zaměstnanci Správy veřejného statku města Plzně.

O svůj rajón v polesí Háj se stará i hajný z plzeňských městských lesů Tomáš Martínek. Na zimní krmení má připraveno 20 metráků ovsa. Do koryt u krmelců sype muflonům a srnkám obilí až třikrát týdně. Obilí je uskladněno ve větší dřevěné boudě. Odtud ho potom Tomáš Martínek rozváží v pytlích k jednotlivým krmelcům.

Na zimní krmení má Tomáš Martínek připraveno 20 metráků ovsa

„Já mám na starosti čtyři větší krmelce plus pár těch menších. Tady v polesí Háj je zhruba 80 kusů mufloní zvěře. Přikrmuji je v podstatě celoročně a to z toho důvodu, že je na malé ploše poměrně hodně zvěře, a není to tu moc úživné. To znamená, že tu není třeba dost ostružin, bylin či travin. Samozřejmě v letních měsících není krmení tak intenzivní jako přes zimu,“ řekl Tomáš Martínek.

Oves Tomáš Martínek rozváží k jednotlivým krmelcům. V polesí Háj je zhruba 80 kusů mufloní zvěře, které přikrmuje celoročně

Mezi další povinnosti hajného patří doplnit do krmelců seno. To hajný vozí do jesliček tak jedenkrát týdně a podle něj se zvěř ve zdejších lesích nemusí bát ani tuhé zimy. „My jsme připraveni. Zásob máme dost. Jediné co bývá tady v polesí Háj problém, jsou neukáznění lidé, kteří sem chodí se psy. Ti se často za zvěří rozběhnou a honí ji po lese, což je pro zvěř velmi stresující. Chtělo by to, aby tady v zadní části polesí Háj, nechávali lidé zvěři klid, a svoje psy měli na vodítku,“ doplnil hajný Tomáš Martínek.

Hajní budou zvěř intenzivně krmit zhruba do konce března. Potom přísun potravy pomalu omezí.