Obce na Tachovsku se bouří kvůli vzniku kamenolomu

14. březen 2023 19:07, aktualizováno

Benešovice a další obce na Tachovsku se staví jednoznačně proti záměru výstavby kamenolomu. Lom na těžbu živce chce za Benešovicemi u silnice ve směru na Stříbro otevřít firma LB Minerals z Horní Břízy.

Informaci, že má těžební společnost záměr v této lokalitě stanovit dobývací prostor a provádět hornickou činnost a že v této věci začíná zjišťovací řízení, zveřejnil na své úřední desce Plzeňský kraj v polovině února. Tento týden vyprší lhůta, do kdy se mohou obce a veřejnost ke kamenolomu písemně vyjádřit.

Dotčených obcí je více

Podle veřejně dostupné dokumentace firma plánuje působit na skoro osmnácti hektarech, vlastní lom pak má být na necelých deseti. Ročně chce s pomocí zhruba deseti odstřelů vytěžit až 120 000 tun živce a surovinu pak odvážet přes Benešovice, dálnici a Bor až do Poběžovic. Lom by měl být v provozu až 19 let.

Obec Benešovice se ale postavila jasně proti. „Domluvili jsme se, že podáme protest,“ řekla po zatím posledním zasedání zastupitelstva starostka Lada Rambousková. „Hrozí poškození našeho vodního zdroje, zvýší se frekvence dopravy, prašnost a obyvatelé se bojí i plánovaných odstřelů. Naše obec už je zatížena dálnicí, suškou obilovin a plynovodem, mít z poslední volné strany ještě kamenolom je pro nás nepřípustné.“ Po obci už koluje petice, své výhrady obec adresuje Odboru životního prostředí Krajského úřadu v Plzni.

Proti se staví nejen Benešovice

Benešovice požadují posouzení vlivu na životní prostředí, takzvaný velký proces EIA. Na něm trvá i osm kilometrů vzdálené město Stříbro, jak uvedl po jednání zastupitelstva starosta Martin Záhoř. Dle jeho vyjádření se činnost soukromé firmy, která vytěží a zpeněží materiál a svou činností omezí místní obyvatele, nedá považovat za veřejný zájem. Proces EIA chce i městská rada blízkých Kladrub. Těžba by připadla právě na pozemky Kladrub a dále Lesů ČR, Státního pozemkového úřadu a také firmy ZEVYP.

Firma LB Minerals se o vyhrazený nerost živec zajímá už deset let. V letech 2015–2017 provedla u Benešovic geologický průzkum a následně Ministerstvo životního prostředí stanovilo chráněné ložiskové území a vydalo předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru.

Dle jednatele Ladislava Matouška je záměr firmy na počátku a k povolení těžby vede dlouhá cesta, jíž se zúčastní i dotčené obce. Uvedl, že LB Minerals postupovala podle platné legislativy, a to včetně informování obcí. „V současné době neexistuje záměr k výstavbě čehokoliv, natož pak k těžbě nějaké suroviny, ke kterému by se v úvodu nezvedl odpor obyvatel a obcí z okolí. Naše firma je v každém případě připravena o svém záměru otevřeně informovat, chceme najít variantu řešení akceptovatelnou pro všechny.“

Variantu, která by počítala se vznikem lomu, ale Benešovice nepřipouští. Tak shrnula postoj obce starostka Lada Rambousková.

autoři: Lukáš Milota , abk | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio