Obnovené šumavské potoky prospívají vodním živočichům, ale i ptákům a hmyzu

8. srpen 2022

V rámci obnovy mokřadů na území Národního parku Šumava se také navracejí vodní toky do původních koryt. Na Šumavě se totiž, stejně jako v hospodářsky využívané české krajině, potoky narovnávaly a prohlubovaly. Tím se odvodňovalo jejich okolí k hospodářskému využití, ale zároveň se bohužel zrychlil jejich tok a snížila jejich schopnost rozlévání do volné krajiny.

Potoky na Šumavě byly narovnávány a prohlubovány. Jejich trasy se zkrátily a tok zrychlil. Navíc, kvůli prohlubování koryt, a to až do dvoumetrové hloubky, se odvodňovalo jejich okolí. Krajina kolem vodních toků postupně vysychala a ubývalo ptáků, hmyzu a dalších živočichů. Navrátit vodu do jejich původních toků se na Šumavě povedlo již na více než 20 kilometrech délky.

„Jsou tři různé přístupy. Takový ideální postup je, že se zablokuje kanál, voda se pošle do boku a obnoví se potůček – uděláme takové malé potočiště. Druhý způsob je ten, že když není zbytí a musí potok vést tím původním kanálem, tak tam vytváříme takové pohřbené zemní hrázky, snažíme se vyplnit to dno a tak zvaně vymělčit ten potok, aby zůstal u povrchu, abychom ho rozmeandrovali a podpořili břehovou erozi," vysvětluje Lukáš Linhart, který v rámci programu Life for Mires Správy NP Šumava pracuje na obnově mokřadů.

Tím třetím způsobem, jak lidmi svázané potoky do hlubokých kanálů rozvolnit do potočních niv je obnova původních potočišť. Ta, když se najdou, tak se pouze, řečeno v uvozovkách, vyčistí a pustí se jimi voda. Je to ten nejrychlejší, nejpřirozenější a zároveň nejkrásnější způsob obnovy potoků.

„Často jsme ta potočiště nacházeli hlavně při mapování lokalit, kdy naši terénní pracovníci chodili a zaznamenávali parametry odvodňovacích kanálů anebo napřímených potoků. Tam jsme velmi často původní potočiště objevili a potok tak v podstatě jen navrátili," doplňuje Linhart.

Výsledky na sebe nenechávají dlouho čekat. Pár dní po revitalizaci potoků, které se z hlubokých narovnaných kanálů opět rozvlní v krajině a sahají do hloubky maximálně pár desítek centimetrů, objevují pstruzi. „Moje osobní zkušenost z jara, kdy jsem přišel k obnoveným potokům ve Vltavském luhu, které jsme vytáhli z potrubí, tak tam to skutečně žilo. Nejen, že se tam má dobře ta vodní žoužel, ale i ptáci objevují to prostředí a nacházejí tam potravu," popisuje Lukáš Linhart.

Obnovené, meandrující potůčky jsou navíc úžasným prvkem v krajině, který ocení úplně každý. Zkuste se někdy projít podél rovného potoku, který protéká betonovým korytem a přírodně se kroutícím potůčkem někde v lese nebo na louce – rozdíl je ohromný.

autor: Jan Dvořák | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio