Ochotníci v Kladrubech

r_2100x1400_regiony.png
22. červenec 2001

V bývalém klášteře benediktinů v Kladrubech na Tachovsku, který se pyšní skvostnou barokní Santiniho katedrálou, se o tomto víkendu konaly oživené denní a noční prohlídky, při kterých oraganizátoři chtěli přiblížit klášterní život zhruba v době okolo roku 1720, kdy se klášter přestavoval.

Kromě historických postav jako byl například architekt Jan Blažej Santini, tehdejší opat a mnišská komunita, hovořil s návštěvníky současný převor břevnovského opatství sv. Markéty Prokop Petr Siostrzonek, který představil současný život a poslání řádu a vyzval též návštěvníky, aby kladly otázky. Nejčastěji se lidé ptali, zda se benediktini do Kladrub vrátí. Prokop Siostrzonek odpověděl, že v současné době mají dosti práce v těch klášterech, kde už život obnovili. A tak mnišská komunita, která by v Kladrubech uvedla v život známé heslo zakladatele řádu sv. Benedikta ora et labora, tedy modli se a pracuj, zatím zůstává nadějí pro budoucnost.