Ochránci přírody vyhlásili Rok konikleců, těchto rostlin v přírodě ubývá

23. březen 2023 09:30, aktualizováno

Ochránci přírody chtějí v celém Česku zmapovat území konikleců a pomoci s tímto úkolem může i veřejnost. Obzvlášť v Plzeňském kraji je výskyt této rostliny opravdu vzácný.

Český svaz ochránců přírody vyhlásil Rok konikleců. V České republice roste pět druhů této rostliny a ochránci chtějí letos zmapovat všechna místa, kde se jí daří. S tím může pomoci i veřejnost. Teď je navíc ideální možnost, protože v březnu a dubnu většina konikleců kvete

„Koniklece jsou typické pro skalní stepi, pro místa, která jsou osluněná, kde není vysoká tráva, žádné keře nebo hustý porost,“ vysvětluje ředitel kanceláře Českého svazu ochránců přírody Petr Stýblo. „Původně koniklece rostly téměř všude, protože se běžně v krajině páslo. A tam, kde se pásly kozy nebo ovce, byl narušený půdní prostor a nic zde nestínilo, takže se tu koniklecům dařilo.“ Tento způsob obhospodařování půdy je ale dnes vzácný. Ke škodě je navíc dle Petra Stýbla dnes tolik módní vysazování stromů v rámci různých akcí, které je prováděno až bezhlavě. Lokalit vhodných pro růst konikleců tedy postupně ubývá.

Obzvlášť v Plzeňském kraji se koniklece příliš nevyskytují, pokud na ně člověk někde narazí, je to vzácnost. Český svaz ochránců přírody tedy uvítá jakoukoliv zprávu o výskytu v tomto regionu ve volné přírodě, to znamená mimo zahrádky a přírodní rezervace. „Lidé nám mohou dát vědět jednoduše přes web Rok konikleců. Zde vyplní formulář a přiloží fotografii. Projekt Mapování konikleců je vytvořen i v aplikaci iNaturalist. Pokud někdo nevládne internetem, může zaslat dopis poštou,“ říká Petr Stýblo.

Součástí kampaně Rok konikleců není jen mapování výskytu. Ochránci přírody pořádají putovní výstavy o koniklecích a o způsobu jejich záchrany a také exkurze pro veřejnost. Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách biodiverzita.csop.cz/rok-koniklecu/.

autor: Jakub Kabourek | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio