Od 25. května platí další uvolnění ochranných opatření. Od pondělka můžete například navštívit své příbuzné v nemocnicích a sociálních zařízeních

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Lidé mohou navštívit své blízké v domovech pro seniory, nemocnicích nebo léčebnách dlouhodobě nemocných (ilustrační foto)

Od pondělí 25. května mohou lidé navštívit své blízké v domovech pro seniory, nemocnicích nebo léčebnách dlouhodobě nemocných. Zařízení připravují přísná bezpečnostní opatření. Například přijímají rezervace na konkrétní časy, omezují počet návštěv a vyčleňují speciální oddělené prostory.

„Máme do domova boční vchod, takže návštěva vůbec nemusí vstoupit do budovy. Pokud to půjde, využijeme to, že neprší a návštěvy proběhnou venku. Je tu hodně laviček a posezení,“ řekla generální ředitelka domovů Clementas Renata Prokešová. V jednu chvíli budou moci přijít pouze čtyři návštěvy. Platí i omezení, že mohou přijít jen dva rodinní příslušníci za jednou osobou.

„U vstupu bude nutná dezinfekce rukou a měření teploty, návštěva musí mít ústenku. Máme díky volné kapacitě vyčleněné volné pokoje pro tyto návštěvy, tak aby se nepohybovaly po celém zařízení,“ popsala vrchní sestra Martina Kolářová. Po každé návštěvě proběhne dezinfekce pokoje a jednou denně zde použijí i ozónový generátor. Návštěvy jsou předem domluvené na konkrétní den a čas.

„Těším se už na všechny rodiny, ale zároveň máme strach. Nevíme, kde a s kým se ti lidé setkali a nechceme, aby nám něco zanesli do domova. Proto jsou ta opatření velice přísná,“ doplnila Renata Prokešová.

Fakultní nemocnice Plzeň

I zde každá návštěva proběhne na základě telefonické objednávky. Jeden pacient může mít návštěvu 1 x denně v max. počtu 2 osob. Na Neonatologické oddělení smějí pouze otcové. Návštěvník je povinen mít krytý obličej rouškou a vydezinfikovat si ruce. Délka návštěvy je stanovena na 30 minut. Návštěvy nejsou povolené v areálu Lochotín na těchto odděleních: Dětská klinika - Hematoonkologická lůžková stanice, Chirurgická klinika – Transplantační pokoj, Neonatologické oddělení – JIP a JIRP, Onkologická a radioterapeutická klinika a Hematoonkologické oddělení. V areálu FN Bory nejsou návštěvy dovoleny zde: Anesteziologicko resuscitační oddělení (ARO) – stanice DIP, Geriatrické oddělení. Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny. Interní oddělení – LDN, Plicní klinika – JIP, Pobytová sociální péče I., Pobytová sociální péče II – Sociální lůžkové oddělení INTO.

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Návštěvy jsou možné pouze v návštěvních hodinách. Všechny návštěvy musí mít po celou dobu roušku a musí si vydezinfikovat ruce. V případě jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění je vstup do areálu zakázaný, nutné je odložit návštěvu i při kontaktu s rizikovou osobou v posledních pěti dnech. Pokud je to možné, návštěva bude probíhat venku v parku. Návštěvy na oddělení jsou povolené maximálně v počtu 2 osob u jednoho pacienta a po dobu 30 minut. Tam, kde je to možné bude použit závěs nebo paraván. Návštěva by se měla vyvarovat se velmi těsného kontaktu s pacientem, neměla by mu přinášet žádné věci a potraviny. Po každé návštěvě bude provedena desinfekce.

Co se povoluje od 25. května 2020:

  • otevírají se vnitřní prostory restaurací, kaváren a barů, včetně stravovacích zařízení v nákupních centrech nad 5 000 m2
  • otevírají se hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení
  • začínají jezdit všechny taxislužby
  • činnost obnovují živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing, permanentní make-up apod.)
  • zoologické a botanické zahrady umožní vstup do vnitřních prostor
  • hrady a zámky otevírají interiéry
  • otevírají se koupaliště (krytá i nekrytá), sauny a wellness centra
  • povolují se návštěvy v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních
  • mohou se konat hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 300 osob
  • povolena je osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol