Odrava plní přehradu Jesenice na Chebsku. Její výstavba pohltila hned tři vesnice

Letecký pohled na vodní dílo Jesenice

Dovedete si v dnešní době představit, že by hned tři vesnice naráz skončily na dně přehrady? V 60. letech minulého století se právě to stalo na Chebsku. I takový je příběh řeky Odravy, jejíž voda v roce 1961 naplnila vodní dílo Jesenice, pojmenovaném právě po jedné ze zatopených obcí.

Dnes už výraz Jesenice připomíná na Chebsku jen vodní nádrž. Ještě před 60ti lety tu ale tepal život jako v jakékoli jiné obci. Společně s Jesenicí skončila na dně nádrže také obec Okrouhlá a část obce Všeboř.

Podle informací webu zanikleobce.cz je obec Jesenice poprvé zmiňována už kolem roku 1299. Tehdy jako Jesnitcz. V roce 1452 potkala Jesenici první pohroma. Byla úplně zničena husity. Další ránou byl mor, pak třicetiletá válka a obléhání obce za 1. světové války pruskými a rakouskými vojáky.

V roce 1833 se obec Jesenice, do té doby rozdělená řekou Odravou na dvě části, sjednotila. A v roce 1850 se stala samostatnou obcí s úřadem starosty. Ten ještě netušil, že rok 1961 bude pro obec znamenat na rozdíl od husitů, moru a válek, definitivní zánik. Obec tehdy měla před sebou přesně 111 let existence.

Pravdou je, že skon obce započal už po druhé světové válce. Jesenice byla po odsunu německého obyvatelstva téměř vylidněna. Od té doby obec pustla a blížil se její definitivní konec. Výstavba vodního díla v letech 1957 až 1961. Zbylé budovy byly při výstavbě přehrady zbořeny a jejich zbytky zůstaly buď na dně, nebo částečně i na březích nové přehrady.

Lidská tragédie v prvním roce přehrady

Prvním utonulým v jesenické přehradě byl povoláním řidič autobusu ČSAD Cheb. Nespadl s autobusem z mohutné hráze přehrady, ale poranil se při plavbě na své jachtě. Praštilo ho ráhno, omdlel, spadl do vody a utonul.

K rekreačním účelům všeho druhu slouží vodní dílo Jesenice dodnes. Nesmí se sem jen s motorovými plavidly. V létě je přehrada s písčitým dnem a téměř mořskými vlnami rájem všech milovníků plachtění, windsurfingu a dalších vodních radovánek.

To ale nebyl ten hlavní důvod, proč byla plocha o rozloze přibližně 750 hektarů zatopena. Hlavním účelem nádrže společně s nedalekým vodním dílem Skalka na Ohři bylo vyrovnávání a doplňování průtoků v Ohři až po severočeskou Kadaň pro tamní průmyslové podniky a tepelné elektrárny.

Nezanedbatelná je také ochranná role v době povodní. Samozřejmě, že i pod jesenickou přehradou, v jejích tajemných chodbách, najdeme malou vodní elektrárnu. Přemletá voda, jak říkají vodohospodáři, se pod hrází spojí s protékající vodou Odravy a pokračuje dál většinou už regulovaným korytem směrem k Ohři. Do ní se vlévá z pravé strany o několik kilometrů níž. O tom ale příště.

Spustit audio
autor:Pavel Halla
  • výstavba
  • vesnice
  • obce
  • řeka
  • přehrada
  • Odrava
  • Jesenice