Oheň v tradiční lidové obřadnosti

11. červenec 2018
Špalíček

Oheň podle zkušeností našich předků ochraňoval člověka před démony, čarodějnicemi a nemocemi. Lidová víra rozlišovala oheň dřevěný, nebeský, velikonoční či svatojánský. Tento Špalíček lidových písní se Zdeňkem Vejvodou má podtitul Oheň v tradiční lidové obřadnosti.