Parkování ve Františkových Lázních

r_2100x1400_regiony.png

Po vzoru jiných měst se vedení Františkových Lázní rozhodlo zpoplatňovat parkování turistů a ostatních návštěvníků. V dohledné době zde proto budou instalovány čtyři parkovací automaty.

Jak dnes uvedl zástupce pražské firmy, která bude osazení automatů provádět, s instalací by se mohlo začít v případě, že ve stavebním povolení nebudou žádná omezení - například co se týče inženýrských sítí. Pravděpodobně však původní termín, tedy konec července, bude překročen asi o 14 dní. Původně mělo být automatů pět, radní se však nakonec rozhodli, že budou osazeny 2 přístroje v Anglické ulici a po jednom v ulici Ruské a na rohu Poštovní a dr. Pohoreckého.