Píseň o trpícím Hospodinově služebníku

3. červen 2012
Na křesťanské vlně Plzně

Izajáš 35. část; Biblický text: Izajáš 52,13-53,12; Host pořadu: Ivana Gabriela Vlková

V další části rozhlasového výkladu starozákonní knihy Izajáš jsme pokročili k Písni o trpícím Hospodinově služebníku. Jedná se o nejznámější text Starého zákona, který bývá tradičně pokládán za proroctví pojednávající o Kristu.

Koho však měl na mysli Izajáš, když v 8. století před naším letopočtem toto proroctví psal? Kdo je oním mužem bolesti, před nímž si člověk zakrývá tvář, aby neviděl jeho utrpení? A jak je možné, že tento muž trpěl za naše hříchy a že jej Hospodin stíhal za nepravosti nás všech?

Na tyto otázky se pokusí odpovědět děkanka Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Ivana Gabriela Vlková. Připravil Petr Vaďura.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio