Písničky o andělích

Socha anděla
Socha anděla

Tento pořad Muziky, muziky je věnován andělům, mýtickým nadpřirozeným duchovním bytostem, které by měly být podřízeny Bohu či bohům a sloužit, jako posel mezi lidmi a bohy.