Plzeň chce rozšířit využívání moderních technologií ve školách

Děti u počítače
Děti u počítače

Moderní pomůcky, využívání digitálních technologií nebo robotických stavebnic. To všechno by mělo obohatit výuku na plzeňských mateřských a základních školách.

Jde celkem o tři projekty. Na každý z nich město požádá o dotaci ve výši maximálně deset milionů korun. Za ty se nakoupí nové pomůcky, výukové a robotické stavebnice, ale počítá se i se vzděláváním pedagogů nebo zapojením žáků do nejrůznějších soutěží. Podle primátora Plzně Martina Baxy by se pomůcky mohly začít využívat v letech 2020 a 2021, pokud se městu podaří získat dotace. Žádost o podání dotace už zastupitelé schválili.

První projekt se jmenuje START Plzeň a zapojit by se do něj mělo kolem deseti základních škol. Půjde především o využívání digitálních technologií, inovativních metod a pomůcek a také o propojení škol a firem. I druhý projekt DIGI Plzeň počítá se začleněním nových inovativních metod, digitálních technologií, robotiky a programování do výuky. Do něho se má zapojit sedm základních škol. Pro oba projekty je společné to, že se zaměří na kreativitu a soutěživost žáků. 

 Třetí projekt se týká mateřských škol a jmenuje se SMART Plzeňáčci. V tomto případě by měli učitelé, mentoři a odborníci z praxe přispět k rozvoji školní zralosti dětí a zvyšovat kvalitu jejich vzdělávání především v oblastech logického myšlení a základů algoritmizace. Projekt SMART Plzeňáčci je připravený pro deset mateřských a základních škol.