Plzeň postaví tramvajovou trať na Borská pole. Bude stát několik set milionů korun

2. leden 2018
02143239.jpeg

Plzeň žádá o evropskou dotaci na prodloužení tramvajové tratě na Borská pole. Stát bude 600 milionů korun, z toho má 63 procent nákladů pokrýt podpora z operačního programu Doprava. Kromě tratě se bude zároveň stavět v Kaplířově ulici nový přestupní uzel a odstavné parkoviště.

Lokalitu o rozloze 350 hektarů, kde je průmyslová a obchodní zóna s 15 tisíci pracovními místy, univerzita, bytové domy i kanceláře, teď obsluhují pouze autobusy a jedna linka trolejbusu. To nestačí. Tramvajovou trať připravuje město přes 10 let a podmínkou realizace byla právě dotace.

„V této chvíli máme zajištěno financování pro celou tramvajovou trať, včetně terminálu v Kaplířově ulici. Vše schválilo zastupitelstvo a nyní můžeme vypsat tendr. Naším cílem je vybudovat tramvajovou trať od stávající konečné na Borech, přes Kaplířovu ulici, až k areálu Západočeské univerzity,“ popsal současný stav projektu náměstek primátora Petr Náhlík.

Podrobnosti k žádosti o dotaci doplnil náměstek primátora Pavel Kotas: „Zastupitelstvo města Plzně schválilo doplněnou žádost o dotaci na tramvajovou trať, protože my už jsme byli úspěšní v listopadu, kdy nám řekli, že finanční prostředky na tuto investiční akci dostaneme s tím, že některé údaje musíme ještě upřesnit a doplnit.“

Město může získat až 85 procent uznatelných nákladů

Město muselo zpřesnit náklady a jejich rozdělení na uznatelné a neuznatelné, tedy ty, které uhradí ze svého. Podle Pavla Kotase se ale dá předpokládat, že město peníze získá. „Budeme s velkou pravděpodobností úspěšní a získáme dotaci ve výši 375 milionů korun. To je přibližně 63 procent celé investiční akce. Je to proto, že my můžeme získat až 85 procent uznatelných nákladů, nicméně ne všechny náklady na tu akci jsou uznatelné. Důvodem je to, že ne všechno je tramvajová trať. Musíme vyřešit křižovatku, osvětlení, chodníky a další věci, které v rámci tohoto dotačního titulu nejsou uznatelné,“ vysvětlil Kotas.

Kromě trati město postaví i přestupní uzel Kaplířova - Dobřanská za 64 milionů korun. V tomto případě pomůže dotace z programu IROP ve výši 43 milionů. „V tomto terminálu by měl být zajištěný přestup pro autobusy přijíždějící do Plzně ve směru od Přeštic, a také od Nýřan, protože již od roku 2014 vedeme tyto linky přes Borská pole, aby občané nemuseli jezdit na Centrální autobusové nádraží a pak se trolejbusem vracet na Borská pole,“ doplnil Petr Náhlík s tím, že tramvaj využijí i tisíce studentů univerzity.

Součástí projektu bude také záchytné parkoviště pro stovky vozů na bývalém hřišti TJ Spoje. Všechny tři stavby by měly být dokončené do roku 2021.