Plzeň připravila kampaň, kterou chce upozornit na kyberšikanu

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Plzeň představila preventivní projekt Realita kybersvěta, jehož cílem je zvýšit povědomí o závažnosti společensky škodlivého jednání v kyberprostoru. Interaktivní formou představuje nebezpečí číhající hlavně na děti na internetu

Na nebezpečí, číhající zejména na děti na internetu, se zaměřila Plzeň ve svém novém preventivním projektu Realita kybersvěta.

Urážení, ponižování nebo šíření intimních fotografií v rámci sociálních sítí. To je jedna z forem kyberšikany, se kterou se podle projektu E-bezpečí setkalo už 41 procent dětí. Podle Magistrátu města Plzně přibývá případů, kdy děti řeší problémy ve virtuálním světě, hlavně na sociálních sítích.

Vedení Plzně proto spolu s neziskovou organizací Point 14 a Týmem pro mládež Plzeň připravilo projekt Realita kybersvěta, který má zvýšit povědomí dospělých, hlavně rodičů o závažnosti tohoto problému spojeným s kyberprostorem.

„Rodiče si bohužel často neuvědomují závažnost jednání svých dětí v kyberprostoru, které s sebou nese mnoho nástrah a nebezpečí. Je důležité přiblížit dospělým možné nástrahy, které moderní doba informačních technologií přináší. Porozumění souvislostí, pocitů a důvodů konkrétního jednání dětí v prostředí sociálních sítí může rodič včas zasáhnout a předcházet tak tragickým událostem, které jsou s kyberšikanou a dalším společensky škodlivým jednáním spojeny,“ řekl radní pro oblast bezpečnosti města Plzně Martin Zrzavecký.

Projekt bude zahrnovat celkem tři hlavní aktivity

První z nich bude výstava, která začíná dnes v 17 hodin a na ní návštěvníci uvidí vývoj komunikačních technologií. Prohlédnou si například téměř 100 let staré telefony nebo mobily a počítače, které lidé používali na přelomu druhého tisíciletí. Tato výstava má lidi tak trochu nalákat na divadelní představení a seminář, které začnou v neděli 20. října v 10 hodin.

Návštěvníci na ní uvidí vývoj komunikačních technologií. Prohlédnou si například téměř 100 let staré telefony nebo mobily a počítače, které lidé používali na přelomu druhého tisíciletí

Obě tyto aktivity budou zaměřené na jednu z forem kyberšikany. V rámci divadelního představení, diváci uvidí například, jak si současná rodina dokáže, nebo nedokáže poradit s kyberšikanou jednoho ze svých členů. Následný seminář pak pomůže návštěvníkům toto téma vstřebat a zpracovat.

„Seminář bude zaměřený na projevy kyberšikany. Jak jí můžeme poznat. Jak můžeme rozpoznat, že dítěti je nějakým způsobem ubližováno. Jak tomu můžeme předcházet, protože vždycky je to důležité, a je to o vztahu rodiče s dítětem,“ doplnila vedoucí primární prevence Point 14 Denisa Holá, která seminář povede.

Součástí projektu jsou například i krátká videa názorně vysvětlující nebezpečné jevy, se kterými se děti a dospělí mohou v kyberprostoru setkat. Město je bude sdílet na svých profilech na sociálních sítích.  Projekt podpořilo ministerstvo vnitra.