Plzeň uvažuje o doplnění Velkého Boleveckého rybníka vodou z čističky

Senecký rybník
Senecký rybník

Velkému Boleveckému rybníku chybí voda. Aktuálně je hladina 72 centimetrů pod hranou přelivu. Město přichází s neobvyklým řešením - uvažuje o doplnění vody v rybníku vodou z čistírny odpadních vod. S tím však nesouhlasí předseda Komise životního prostředí Rady města Plzně.

Na první pohled to není tak patrné, když se však na rybník podívají Plzeňané, kteří se sem chodí koupat, je jim jasné, že vody je málo. Ostrůvek uprostřed vyčnívá mnohem víc, než když je vody dost. A netýká se to jen Boleváku, vody mají nedostatek i ostatní rybníky v Bolevecké rybniční soustavě. Podle náměstka primátora Pavla Šindeláře by se k doplnění hladiny dala využít voda z nedaleké čističky. 

„Voda, která je přečištěná a vypouští se do řeky, není závadná a nemá jakýkoliv problém. Uvažovali jsme i o tom, že bychom odebírali vodu z řeky. Tam je ale trochu problém s ochranou životního prostředí. Tato úvaha o odebrání vody z čističky je méně problematická,“ řekl Pavel Šindelář.

Z nápadu není dvakrát nadšený Jindřich Duras - předseda Komise životního prostředí Rady města Plzně a hlavně hydrobiolog, který před dvanácti lety přišel s projektem na zlepšení kvality vody v rybníku. Díky takzvané biomanipulaci je teď voda v Boleváku i v parném létě průhledná do tří až čtyř metrů.

Odpadní voda není pro rybníky dobrá

„Odpadní voda z plzeňské čistírny, přestože je vyčištěná velmi dobře, je z pohledu ekosystému Boleveckého rybníku naprosto nevhodná. Je to kvůli vysokému obsahu solí a stále i kvůli vysokému zbytkovému obsahu živin. Právě kvůli živinám se rozběhl celý projekt s cílem omezit množství živin, aby v rybníce nerostly sinice. Vlastně bychom rybník zkazili,“ vysvětlil Jindřich Duras.

A nevhodná je podle Jindřicha Durase i voda z řeky Berounky. Prvním problémem je vysoký obsah fosforu - nejdůležitější živiny pro růst sinic.  Druhým je americký rak rodu orconectes. „Tenhle rak, stejně jako jiní američtí raci, jsou nositelé račího moru, což je plíseň, která se šíří mikroskopickými sporami. Pokud bychom čerpali vodu z Berounky do Boleváku, s jistotou tam zaneseme tyto spory a smrtnost našich raků říčních je sto procent. Prostě nepřežije žádný,“ popsal hydrobiolog.

Bolevecké rybníky se potýkají s nedostatkem vody. Pomoci by mohl speciální projekt

Velký Bolevecký rybník

Voda pro Bolevák je název projektu, který by měl zajistit zlepšení situace unikátní Bolevecké rybniční soustavy v Plzni. Trápí ji totiž nedostatek vody.

Právě v Boleveckém rybníku populace dnes už vzácného raka říčního žije. Jak Jindřich Duras doplňuje, nedostatek vody je důsledek dlouhodobě špatného hospodaření s ní. A je potřeba řešit příčinu, nikoli snažit se napáchané škody jednorázově spravit.  

Čistá voda je nedostatkové zboží

„Taková jednoduchá řešení už není možná provádět, protože okolní životní prostředí je už značně zničené. Už nemáme žádnou čistou vodu, kterou bychom mohli do Boleváku načerpat. Nemáme vodu bez invazivních druhů, kterou bychom mohli využít. Je to tragédie našeho dosavadního působení. Teď se potkáváme s následky toho, co všechno jsme v minulosti udělali špatně,“ řekl Jindřich Duras.

To je například odvádění dešťové vody ze střech paneláků rovnou do splaškové kanalizace. Současné vedení města je podle Jindřicha Durase odhodlané to změnit. Nechává si zpracovat koncepci odtokových poměrů, která je zaměřená právě na hospodaření s vodou. V blízké době zadá i studii, která se bude zabývat variantami, jak přivést vodu do Bolevecké rybniční soustavy. Zároveň by měla být voda jedním z hlavních témat programového prohlášení nové koalice.

Spustit audio
autoři: Jana Kosová, Kateřina Jiřincová|zdroj: Český rozhlas

Související