Plzeňská radnice zavedla elektronické zápisy do všech mateřských škol, které spravuje

11. únor 2015

Zápisy do plzeňských mateřských škol začnou v polovině letošního března. Přihlásit dítě k docházce ale bude možné jen elektronicky. Podle vedení radnice se tím zvýší transparentnost přijímacího řízení a sníží se administrativní náročnost.

Přihlášku do mateřské školy rodiče vyplní přes internet a následně vytisknou. Předtím, než ji odevzdají v mateřské škole, ji musí nechat potvrdit od lékaře.

Nový jednotný systém má zvýšit transparentnost přijímacího řízení a snížit administrativní náročnost, uvedla to náměstkyně plzeňského primátora Eva Herinková z ČSSD. Aplikace elektronické podoby zápisů byla zkušebně zprovozněna v některých plzeňských školkách už v roce 2013, loni se do testování zapojily všechny. Ředitelky aplikaci vyhodnotily jako přínosnou.

Systém pro zápis dětí do mateřských škol

Kritéria pro přijetí do MŠ budou zveřejněna nejpozději do 28. února

Vyplnit a uložit přihlášky v elektronické aplikaci bude možné od 16. do 24. března. Rodičům, kteří nemají přístup k internetu, budou k dispozici kontaktní místa na odboru školství v Kopeckého sadech 11 nebo na příslušných úřadech městských obvodů. Odevzdat přihlášku s potvrzením od lékaře, přiloženým rodným listem dítěte, jeho průkazem zdravotního pojištění a občanským průkazem rodiče bude možné 25. a 26. března, v době, kterou si ředitelky MŠ stanoví samy.

Oficiální rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte obdrží rodiče v termínu od 27. března do 20. dubna. Informace o průběhu přijímacího řízení mohou rodiče sledovat online. V systému bude také vidět aktuální počet volných míst v jednotlivých školkách.

V Plzni v loňském roce požádalo o místo ve školce 2445 rodičů. K dispozici bylo 1558 volných míst. Letos by měli být uspokojeni všichni rodiče tříletých a starších dětí.

Více informací najdete na adrese mszapis.plzen-edu.cz

Spustit audio