Plzeňské hutě Pilsen Steel čelí dalším potížím

02819214.jpeg
02819214.jpeg
Stále nové problémy se valí na plzeňské hutě a kovárny, tentokrát si na firmu postvítili inspektoři životního prostředí. Bude muset zaplatit hned dvě pokuty.

Česká inspekce životního prostředí udělila Pilsen Steel dvě pokuty za celkem čtvrt milionu korun. Inspektoři odhalili, že podnik nedodržoval havarijní plán stanovený pro případ ekologické havárie a navíc ještě špatně třídil odpad. Obě pokuty už nabyly právní moci.

Nedodržení havarijního plánu je podle inspekce závažný problém. Při kontrole vyšlo najevo, že firma neprováděla požadované zkoušky těsnosti skladovacích nádrží a potrubních rozvodů u dvouplášťových zásobníků a nádrží. Tady skladované látky jsou přitom zvlášť nebezpečné a patří do skupiny perzistentních minerálních olejů a perzistentních uhlovodíků ropného původu. Jsou tedy nejen nebezpečné životnímu prostředí, ale mohou být i velmi nebezpečné pro člověka. Za tento vážný nedostatek udělila inspekce hutím pokutu 200 tisíc korun.

Druhá pokuta je spíše takovým pokáráním. Částku 50 tisíc korun musí firma zaplatit za porušení povinnosti stanovené zákonem o odpadech. Podle inspektorů České inspekce životního prostředí Pilsen Steel neshromažďovaly některé druhy tříděných odpadů. V kontejnerech na směsné obaly byly i plasty, papír nebo směsný komunální odpad. Inspektoři předpokládají, že se tento prohřešek už nebude opakovat.

Plzeňské hutě a kovárny Pilsen Steel se už delší dobu potýkají s nemalými problémy. Předloni se podniku podařilo odvrátit konkurz a loni prošel soudem povolenou reorganizací. Potíže má firma údajně i letos, společnost s více než osmi sty zaměstnanci má dlouhé odstávky výroby.