Plzeňské Osteocentrum stále pečuje o své pacienty, u každého se postupuje individuálně

21. říjen 2020

„Pochopitelně i Fakultní nemocnice Plzeň přizpůsobila svůj provoz současné složité epidemiologické situaci. Podobně jako ostatní její pracoviště i my se snažíme pečovat o naše chronické pacienty,“ říká Václav Vyskočil, vedoucí lékař Osteocentra.

Předpis léků lze provést distančním způsobem. Záleží na místě bydliště pacienta, způsobu dopravy a především na typu léčby. „Řešíme to individuálně. Pokud má pacient z návštěvy u lékaře obavy nebo se z nějakého důvodu nemůže dostavit, lze samozřejmě sjednat i telefonickou schůzku. Běžné léky mu můžeme zaslat pomocí e-receptu. Některé specializované léky je možné aplikovat např. u praktického lékaře, nebo v krajním případě interval podávání léku prodloužit,“ informuje doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D., vedoucí lékař Osteocentra II. Interní kliniky plzeňské Fakultní nemocnice.

Když je přítomnost pacienta v Osteocentru nezbytná

Někdy nejde vyhnout se osobní přítomnosti pacienta v Osteocentru, především při některých typech léčby. Pak je třeba počítat s tím, že vstupy do Fakultní nemocnice jsou triážové, s odběrem anamnézy a měřením teploty a časovým i distančním rozestupem kontrol.

Zajištění přímé péče o naše pacienty se sníženým počtem personálu klade zvýšené nároky na veškerý personál. Jsme si vědomi, že pečujeme o vysoce rizikovou skupinu pacientů, jejich bezpečí je naší prioritou a tomu přizpůsobujeme individuální konzultace stavu a kontrolu tolerance léčby,“ ujišťuje doc. Vyskočil a dodává, že si velice váží toho, že pacienti nosí ochranné pomůcky, dodržují všechna celostátně zavedená pravidla a aktuálně na ně reagují.

autor: Soňa Vaicenbacherová | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio