Plzeňského biskupa zastupuje v Karlovarském kraji loketský farář Jiří Majkov

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Celou katedrálou svatého Bartoloměje se nesla slavností hudba a do lavic zasedli lidé z celého regionu

Až do loňska stál v čele diecéze biskup František Radkovský, kterého vystřídal biskup Tomáš Holub. Právě ten večer vedl slavnost v plzeňské katedrále, kterou vyvrcholil Den Plzeňské Madony.

Na úvod se rozezněly plzeňské zvony. Celou katedrálou svatého Bartoloměje se nesla slavností hudba a do lavic zasedli lidé z celého regionu. Do zaplněného chrámu vešel zástup kněží z plzeňské diecéze, přítomné přivítal biskup Tomáš Holub: „Děkuji, že jste přijali mé pozvání do katedrály svatého Bartoloměje. Vítám vás všechny z veřejného života, z krajů, obcí, měst i zastupitelských orgánů. Za vzájemné podpory se snažíme, aby Plzeňský a Karlovarský kraj, na kterém se naše diecéze nachází, bylo místem, kde je spolupráce tím slovem, které se skloňuje nejčastěji. “


Plzeňská diecéze oslavila 24. narozeniny. Diecézi založil k 31. květnu 1993 papež Jan Pavel II. Zahrnuje Plzeňský kraj s výjimkou Sušicka a Nepomucka, dále Karlovarský kraj a malé části Středočeského a Ústeckého kraje.

Během kázání připomněl biskup Tomáš Holub mimo jiné význam Plzeňské Madony.“ Jsem rád, že máme naši Plzeňskou Madonu, zde na oltáři jako skvost, který není jen skvostem uměleckým, ale o kterém věříme, že je pokladem toho, co znamená vztah lidí, kteří se utíkají ke své matce o pomoc a ochranu,“ uvedl Tomáš Holub.

Jmenování generálního vikáře, či zahájení výstavy o Hroznatovi

V závěru biskup Tomáš Holub potvrdil Krzysztofa Dędeka ve funkci generálního vikáře plzeňské diecéze a svěřil mu podíl na radosti a odpovědnosti vlastní biskupské služby. Biskup také oznámil jméno svého přímého zástupce pro Karlovarský kraj. Generálním vikářem pro karlovarský region je nově loketský farář a soudce na dicézním soudu v Plzni Jiří Majkov. Toho pověřil zastupováním hlavně ve vztahu ke státní a veřejné správě, institucím a široké laické veřejnosti.

Součástí slavnosti bylo zahájení výstavy o blahoslaveném Hroznatovi, který je patronem Plzeňské diecéze a od jehož úmrtí letos uplyne 800 let.

Celý večer provázely modlitby, litanie i přímluvy a na závěr biskup udělil všem přítomným požehnání.

Během kázání připomněl biskup Tomáš Holub mimo jiné význam Plzeňské Madony