Plzeňský kraj je nejlepší v třídění starých spotřebičů

1. březen 2015

Občané Plzeňského kraje v roce 2014 vytřídili nadprůměrných 1,89 kg vysloužilých elektrozařízení na osobu, což výrazně překračuje celorepublikový průměr. Ten dosáhl hodnoty 1,62 kg starého elektra na osobu. Celkově Češi prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL v loňském roce odevzdali téměř 17 tisíc tun starého elektra.

„Spolu s oživením české ekonomiky lidé začali opět více nakupovat nové spotřebiče a zbavovat se těch starých, nepotřebných. I přes loňský nárůst se však v případě drobného elektra stále jedná o pouhých 25 % z celkového množství spotřebičů, které lidé uchovávají ve svých domácnostech.", vysvětlila Martina Ďaďová, manažerka komunikace neziskové organizace ASEKOL. K nárůstu přispívá nejen lepší ekonomická situace, ale také intenzivní osvěta a lepší dostupnost červených kontejnerů a sběrných míst.

Občané mají v posledních letech výrazně snazší možnost zbavit se vysloužilých nebo nepotřebných drobných elektrospotřebičů. Tradiční barevné kontejnery na obalové materiály doplňuje přes 2 100 červených kontejnerů na drobné elektro, jen v Plzeňském kraji jich v současnosti je 97. „Každý rok se potvrzuje, že lidé skutečně třídí více, pokud je to pro ně jednoduché. Červené kontejnery již nyní tvoří skoro 30 % sběru mimo sběrné dvory, v roce 2014 se v nich nashromáždilo 1 088 tun elektroodpadu," doplnila Martina Ďaďová.

Že má třídění elektrospotřebičů smysl dokazuje i tzv. environmentální vyúčtování, které přepočítává suroviny ušetřené recyklací. Už jen správné vytřídění 100 televizorů ušetří více než 16 000 kWh elektrické energie, což je průměrná spotřeba jedné domácnosti na čtyři roky nebo více než 400 litrů ropy potřebných na skoro sedm cest automobilem do Chorvatska.

Celkově lidé nejčastěji vraceli především větší spotřebiče, jako jsou tiskárny, kopírky, televizory, počítače, monitory či audio a video přehrávače. Tyto typy elektra však lidem vydrží dlouho, až 90 % vrácených spotřebičů spadá do kategorie tzv. historického elektra, tedy zařízení vyrobených před rokem 2005. „Výjimku představují počítače, u nichž jsme registrovali 40 % novějších výrobků. Počítač totiž patří k produktům, po jejichž výměně lidé častěji sahají z důvodu zastaralých či nevyhovujících funkcí, nikoliv kvůli skutečnému opotřebení. Podobné je to třeba i s mobilními telefony," vysvětluje Martina Ďaďová.

Spustit audio