Plzeňský kraj předal ceny v oblasti lidové kultury

Oceněným byl Jan Šupa - pletení z proutí, borovicových loubků a smrkových kořenů (včetně košíkářství)
Oceněným byl Jan Šupa - pletení z proutí, borovicových loubků a smrkových kořenů (včetně košíkářství)

Dráteníci, košíkáři nebo výrobci hudebních nástrojů - tradiční řemeslo stále žije. Hejtman Plzeňského kraje ocenil práci lidí, kteří pečují o nemateriální kulturní dědictví, rukodělná řemesla a kulturní tradice.

Certifikát nositele nemateriálního kulturního dědictví si odnesly lidové muziky a soubory z mnoha koutů našeho regionu. Hejtman zároveň udělil tři tituly - mistr rukodělné výroby.

Ocenění novým mistrům tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje a certifikáty krajským nositelům nemateriálního kulturního dědictví předal v rámci Dne lidové kultury Plzeňského kraje hejtman Josef Bernard

I Kondrádyho dudácká muzika byla jedním z jedenácti nových nositelů krajského nemateriálního kulturního dědictví. Hejtman ocenil i další soubory a muziky z Plzně, Rokycan, Domažlic, Postřekova, Mrákova a Horní Břízy.

Titul mistr tradiční rukodělné výroby si z Plzeňského hejtmanství odnesla drátenice Dana Soukupová. Ohýbat, přetvářet a oživovat kousek kovu jí přitom napadlo zhruba před 15 lety. „Nejprve jsem zkoušela různé drobnosti, potom jsem se přihlásila do drátenické školy pana Petra Musila. Tam jsem se naučila technologii a postupy. Odrátovat se dá v podstatě všechno, moderní věci nebo různé plastiky i sochy,“ uvedla Dana Soukupová.

Ocenění novým mistrům tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje a certifikáty krajským nositelům nemateriálního kulturního dědictví předal v rámci Dne lidové kultury Plzeňského kraje hejtman Josef Bernard

Mnoho věcí lze vyrobit i z proutí, borovicových loubků nebo smrkových kořenů a právě v tom vyniká košíkář Jan Šupa. I on se může pochlubit titulem mistr rukodělné výroby. Stejně tak i pokračovatel slavné rodiny výrobců chodských dud Jaromír Konrády.

Cenu dostali i ochotníci

Tradiční součástí lidové kultury patří i ochotnická divadla. Hejtman ocenil dvě - divadelní soubor Štace z Kaznějova a také Horažďovický Tyjátr. Ten patří podle principála Karla Šťastného k vůbec nejstarším ochotnickým souborům u nás.

„První divadelní představení bylo sehráno 12. srpna 1845, takže my jsme slavili už 173. sezonu. K dnešnímu dni máme 51 členů. Odehráno je za celé působení spolku 600 premiér. Je to hlavně díky našim předchůdcům, kteří měli i deset premiér do roka. My ale také nelenošíme a máme minimálně jednu až dvě premiéry do roka. Věnujeme se loutkám. Naše činnost je velmi pestrá,“ popsal Karel Šťastný.

Pestrá a krásná je i krajka ze Strážova na Šumavě. Kdysi byste jí poznali podle květin, holubiček a dalších přírodních motivů. Tylové krajky se prý kdysi podle vedoucí kurzu paličkování ve Strážově Jitky Jiříkové paličkovaly v téměř v každém stavení.

Ocenění novým mistrům tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje a certifikáty krajským nositelům nemateriálního kulturního dědictví předal v rámci Dne lidové kultury Plzeňského kraje hejtman Josef Bernard

„Když jsem připravovala výstavu k příležitosti 120 let založení krajkářské školy ve Strážově, tak jsem do mapy označovala místa, kde se zhruba na začátku 20. století v obci paličkovalo, a skutečně to bylo v téměř každém domě. Dnes už tomu tak není. Teď ale máme v kroužku paličkování 30 děvčat pokročilých a 6 krajkářek, které začínají, dodala Jitka Jiříková.