Plzeňští učitelé se učí reagovat na krizové situace

14. září 2017
Workshop (ilustrační foto)

Pedagogové a zaměstnanci plzeňských základních škol projdou během příštích dvou let speciálním školením. Naučí se, jak prakticky zvládat mimořádné a krizové situace.

Projekt společně zorganizovaly Odbor školství, mládeže a tělovýchovy a Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně. Smyslem je preventivní příprava pedagogů na mimořádné události ve školách s ohledem na složitou mezinárodní bezpečnostní situaci.

Školení má učitele naučit správně reagovat v případě krizových situací. Dozvědí se, ale taky si i vyzkoušejí, co dělat, když například do školy vtrhne ozbrojený člověk, když vznikne požár anebo dokonce výbuch. Nejde jen o teorii, projekt zahrnuje i praktický nácvik modelových situací. Účastníky školí jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému, tedy policie, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, a to v hodinových blocích.

První a zatím jediné školení se uskutečnilo 22. srpna na 21. základní škole a zúčastnilo se ho víc než šedesát pedagogů. Semináře se budou konat postupně přibližně jednou za měsíc a projdou jimi učitelé a zaměstnanci všech 26 základních škol v Plzni. Příští seminář se uskuteční 26. září v Bolevecké základní škole.

Město ale připravuje i další opatření. Například postupně nainstaluje čtecí zařízení u vstupů do škol, které pomůže sledovat pohyb osob v budovách. Zároveň město chystá dokončení instalace kamerových systémů zaměřených na prostory před školami a současně magistrát usiluje o dotační podporu na bezpečnostní audity na všech základních školách v Plzni.