Po půlroce je jasno: v Plzni objevili nadšenci dílo významného českého umělce Karla Malicha

19. říjen 2015
Zprávy , Zprávy

Do sbírky významných uměleckých děl na území města Plzně přibyl další. Na vysokoškolských kolejích se totiž podařilo najít plastický objekt Karla Malicha.

Na jaře letošního roku jásali nadšenci seskupení kolem plzeňského projektu „Křížky a vetřelci“: „Našli jsme dílo Karla Malicha!“ Jenže pak se ukázalo, že plastický objekt v bývalé jídelně vysokoškolských kolejí na Lochotíně není signovaný. A tak lidé z projektu „Křížky a vetřelci“ oslovili vedení Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. „Proděkan fakulty Aleš Ogoun pozval Zdeňka Sklenáře z Prahy, galeristu Karla Malicha, ten se přijel podívat a potvrdil, že to je opravdu dílo od Karla Malicha,“ říká Aleš Hejna, jeden z nadšenců z „Křížků a vetřelců“.

Karel Malich ve svém atelieru

K projektu „Křížky a vetřelci“ se hlásí lidé, kteří vyhledávají pamětní desky, drobné sakrální památky a jejich pozůstatky na území Plzně, ale také hodnotné plastiky, mozaiky a další artefakty z dob socialismu. V současné době jich mají zmapováno kolem tří stovek. Dílo Karla Malicha patří k nejcennějším. „My jsme si nechali udělat rešerši všech architektonických ročenek, které jsme dokázali získat a děl, která existují z doby normalizace v Plzni. A právě tam na nás vykoukl ten Malich. Akorát jsme nevěděli, kde přesně má být,“ popisuje cestu za artefaktem Hejna.

Objevitel díla, Daniel Jahn, vypráví o svém pátrání na lochotínských kolejích: „Zeptal jsem se, jestli tam nějaké dílo nemají. Oni řekli, že jenom ty dlaždičky venku. Něco v bývalé jídelně by tu mělo být? A oni řekli: jo, ale to není dílo, to jsou jenom nějaký dráty na dřevě,“ směje se Jahn.

Více se o objevu díla Karla Malicha dozvíte v příspěvku Petry Kosové.

Karel Malich
Český sochař a malíř Karel Malich se narodil 18. října 1924. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a Akademii Výtvarného umění pod vedením profesora Vladimíra Silovského. Dílo Karla Malicha nelze charakterizovat jako typický projev abstrakce, nepřesným by bylo i jeho zahrnutí pod pojem konstruktivních tendencí. Začínal jako krajinář, tvůrčí nasměrování jej pak dovedlo k uvědomění si senzitivní a duchovní složky lidského nitra, mentálních energií a vnitřních dějů, které ovlivňují a spoluvytvářejí naše vnímání a tím i tvářnost našich představ. Výsledkem tohoto Malichova poznání byly trojrozměrné konstrukce, plasticky chápané jako dynamický prostor neviditelných energií.

Na jaře letošního roku jásali nadšenci seskupení kolem plzeňského projektu „Křížky a vetřelci“: „Našli jsme dílo Karla Malicha!“
autor: Petra Kosová
Spustit audio