Pocitovou mapu kampusu vytváří Západočeská univerzita v Plzni

7. prosinec 2017
Studenti a akademici na Západočeské univerzitě v Plzni v těchto dnech pocitovou mapu.  K získaným informacím přibydou výsledky navazujícího dotazníkového šetření. Vedení univerzity chce informace uplatnit v nové územní studii kampusu

Západočeská univerzita v Plzni začala pracovat na nové územní studii svého kampusu na Borských polích. Tak zvaná pocitová mapa ukáže, kde se studenti a akademici cítí dobře a co se jim naopak nelíbí.

Studenti, doktorandi i profesoři na univerzitě se mají vyjádřit, která místa v borském kampusu vnímají pozitivně a která naopak jako problémová. Data sbírají tazatelé z Centra pro komunitní práci západní Čechy, které pro univerzitu celý projekt zpracovává. Dnes budou ve vestibulu elektrotechnické fakulty.

Bude tam na stojanech i mapa kampusu, do které zájemci můžou vyznačit třeba, kde by chtěli mít lavičku, kam chodí rádi relaxovat, kde je špatné osvětlení, kde by mohl být záhon květin, stojan na kola a podobně. Všechny poznatky a komentáře se zaznamenají a vyznačí na mapě.

„Studenti a akademici tráví v areálu univerzity převážnou část dne a vlastně její prostředí a atmosféru spoluvytvářejí tím, kde se scházejí nebo jakých možností využívají pro trávení času mimo výuku. Považuji za logické, aby dostali prostor pro vyjádření názoru,“ říká rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček.

Kampus ZČU chce být přívětivějším místem

Svůj názor můžou studenti a zaměstnanci univerzity označit taky na mapě, která bude až do poloviny února k dispozici na webu školy. Zájemci ji najdou v sekci O univerzitě pod záložkou Kampus snů. K získaným informacím přibydou na jaře výsledky navazujícího dotazníkového šetření a workshopů se studenty a zaměstnanci univerzity.

Vedení univerzity chce, aby se borský univerzitní areál stal přívětivějším místem, kde se budou dobře cítit učitelé i studenti, kteří tam tráví hodně času. Souhrnný výstup poslouží jako podklad pro vznik nové územní studie kampusu Západočeské univerzity. A podle ní se bude plánovat rozvoj kampusu na dalších 15–20 let.