Podle architekta Petra Klímy je důležité stavět dobré „obyčejné“ domy

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Soudobou architekturu představuje výstava „Od Západu nefouká? Současná architektura v Plzni“, která je do 29. června k vidění před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje ve Smetanových sadech

„Dnes se objevují i domy vytištěné na 3D tiskárnách nebo tzv. chytré budovy. Ty ale naši architekturu nespasí. Důležité je stavět dobře normální, materiálově často obyčejné domy,“ uvažuje plzeňský popularizátor architektury.

„Nynější standardy a normy, tepelně-technické i další, nás tlačí k uplatňování různých technologických řešení. Naše možnosti se v tomto směru hodně rozšiřují. Přesto tím hlavním požadavkem zůstává, aby každý nový dům byl dobrý, tedy aby dobře sloužil a zároveň byl krásný. A aby byl něco lepší, než je stávající obecný průměr,“ vysvětluje svůj pohled Petr Klíma ze spolku Pěstuj prostor v Plzni.

Výstava ve Smetanových sadech

Soudobou architekturu představuje výstava „Od Západu nefouká? Současná architektura v Plzni“, která je do 29. června k vidění před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje ve Smetanových sadech. Na 18 panelech ukazuje tvorbu předních architektek, architektů a architektonických studií působících v Plzni.

„Co panel, to realizace z uplynulých dvanácti let. Jsou to rodinné i bytové domy, občanská vybavenost, např. přístavba družiny nebo divadla. Dále rekonstrukce, interiéry, úpravy veřejného prostoru i jedna územní studie. Ne vždy jde o realizace do Plzně, ale za všemi stojí plzeňské architektky a architekti,“ zve na výstavu Petr Klíma. Jeden z panelů navíc prezentuje komunitní zásahy do veřejného prostoru, další přináší průřez běžnou stavební produkcí v Plzni.

Navazující akce

Pořádající spolek Pěstuj prostor se popularizaci architektury věnuje dlouhodobě a propagovat současnou architekturu vycházející z Plzně bude i nadále. „Vedle tištěné brožury k probíhající výstavě plánujeme na příští rok sérii přednášek a další, tentokrát galerijní výstavu. V galerii by byla možnost předvést rovněž prostorové modely, případně provést i nějakou intervenci do veřejného prostoru,“ těší se autor projektu, který nosí v hlavě také podobně zaměřenou knihu.

Na 18 panelech ukazuje tvorbu předních architektek, architektů a architektonických studií působících v Plzni

Nezapomíná přitom ani na technické stavby, které společnost ne vždy vnímá jako nedílnou součást architektury 21. století: „Technické a dopravní stavby na desítky let razantně ovlivňují tvář města a jeho fungování. Je otázkou, jestli si to uvědomujeme a doceňujeme to. A zda dokážeme vyžadovat, aby i tyto účelové stavby měly architektonickou a urbanistickou kvalitu.“

Komentovaná prohlídka výstavy 24. 6.

Ve středu 24. června od 18 hodin můžete s Petrem Klímou absolvovat komentovanou prohlídku výstavy před Studijní a vědeckou knihovnou v Plzni a pokusit se najít odpověď na otázku, jaké jsou kvality současné plzeňské architektury. „Vystavující tvůrci jsou si generačně blízcí a dokáží se shodnout na řadě věcí, které by bylo v Plzni zapotřebí změnit, aby se zlepšila úroveň stavební produkce v Plzni,“ je přesvědčený autor výstavy.