Potvrzeno odborníky: Les se sám zmlazuje rychleji než s pomocí člověka

9. listopad 2021 20:34, aktualizováno

Jak funguje příroda bez lidských zásahů? Dokáže se les sám obnovit? A jak dokáží lesy čelit klimatickým změnám? Právě tyto otázky si začali klást odborníci v době vzniku Národních parků Šumava a Bavorský les. Teď, po několika desítkách let, už mají první odpovědi.

Příroda funguje v úplně jiných časových horizontech, než jak je vnímá člověk. Obzvlášť pak moderní člověk obklopený světem internetu a rychlých informací. Fungováním přírody v Národních parcích Šumava a Bavorský les se vědci zabývají už několik desítek let a stále jsou vlastně na začátku.

I když řadu odpovědí na své otázky už získali. Výsledky výzkumů vědci shrnuli u příležitosti 30 let od založení Národního parku Šumava a půlstoletí od vzniku Národního parku Bavorský les. „Tyto dva parky tvoří dohromady největší území bezzásohovosti ve střední Evropě, je to unikát,“ upozornil mluvčí národního parku Jan Dvořák.

Existence národních parků zachránila řadu druhů

„Díky ochraně přírody v parcích jsme dali možnost života mnohým živočichům, jakými jsou například tetřev hlušec, rys ostrovid nebo vlk obecný,“ pokračoval Dvořák. Zjištění z výzkumu je podle něj možné aplikovat i do hospodářských lesů a hospodářské krajiny.

Z výzkumu vyplynulo mimo jiné to, že les je schopen se sám dobře zmlazovat, dokonce rychleji, než s pomocí lidí. „Jsme z toho překvapení. Hustota lesa, který se sám zmlazoval, je až 6500 stromků na hektar, což je dvakrát tolik, než kdyby se stromky sázely hospodářským způsobem,“ řekl mluvčí. My jako lidé jsme tady vysázeli 15 milionů stromků za celou dobu existence parku, ale ve zmlazení to bylo okolo půl miliardy stromků,“ upřesnil.

Také národního parku se podle Dvořáka týká změna klimatu. „Někteří ptáci a hmyz nově obývají i vyšší nadmořské výšky a ty druhy, které žijí ve vrcholových oblastech, například sedmikvítek evropský nebo kos horský, jsou opravdu ohrožené,“ uzavřel mluvčí.

autoři: Veronika Krátká , Michaela Svobodová | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio