Povolání celníka, Ježíšovo stolování s hříšníky a metafora ženicha

3. březen 2013
Na křesťanské vlně Plzně

Biblický text: Markovo evangelium 2,13-22;Host pořadu: Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů

V pátém pokračování rozhlasového výkladu Markova evangelia budeme mluvit o povolání celníka Léviho, o pohoršení, které způsobilo Ježíšovo stolování s hříšníky a také o metafoře ženicha, kterou pro sebe Ježíš zvolil. Zamyslíme se nad obrazy nové záplaty na starém šatu a nového vína ve starých měších.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio