Pozor na špatné předložkové vazby. Často pokazí smysl věty

6. září 2021

V současném jazyce se často setkáváme, a to nejen v češtině mluvené, s neobratnými předložkovými vazbami, které nám mohou znepříjemnit vnímání sdělení nebo dokonce ztížit jeho porozumění.

Někteří z nás dokáží být velmi nepřesní ve vyjadřování. Například vazba "Jeho chování, to je důsledek na něco…" je zcela špatně a v tomto případě by neměla vůbec obsahovat předložku. Vidíme příklad nadužívání předložky na a musíme si vyjádření možná i zopakovat, abychom pochopili jeho význam. A navíc by bylo mnohem vhodnější užít slova "následek".

A ještě příklad druhý. "Demonstranti přišli vyjádřit nesouhlas proti prezidentovi…" I to je špatně, protože slovo nesouhlas má stále vazbu jen se sedmým pádem. Náležitě by sdělení mělo mít podobu: "vyjádřit nesouhlas s kým, čím", tedy "Demonstranti přišli vyjádřit nesouhlas s prezidentem". Zde se zkřížily vazby sloves nesouhlasit s něčím a stát proti někomu.

Předložka proti se bohužel začíná stále častěji spojovat se slovesy vyjadřujícími zápor. Výsledkem je v obou příkladech nepřesné vyjádření ztěžující adresátovi pochopení informace.

autoři: Vladimír Šťovíček , Helena Chýlová , iko | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio