Pozůstatky zaniklého brdského kláštera vás přenesou do přelomu 14.-15. století

25. říjen 2021

Nedaleko Padrťských rybníků v Brdech se kdysi nacházel benediktinský klášter. Dnes tady najdeme pouhé pozůstatky této stavby. I přesto, nebo možná právě proto, bývá místo označováno za tajemné.

„Právě stojíme uprostřed kostela benediktinského probošství v Baštíně, později na Teslíně. První písemná zmínka odtud pochází z 10. března roku 1385 z takzvaných erekčních knih. Pozemek na stavbu daroval v závěti Protiva z Rožmitálu benediktinům z kláštera Ostrov u Davle,“ řekl na úvod kurátor sbírek Podbrdského muzea Rudolf Šimek.

Už tehdy zde stávala poustevna a dřevěná kaple. „K založení zdejšího kláštera vedly především spirituální pohnutky Protivy z Rožmitálu. Původní dřevěný kostelík byl nahrazen zděným jednolodním chrámem dlouhým 51 metrů a vysokým přibližně 12 metrů. Všude se píše, že se jednalo o kostel sv. Jana Křtitele, ale my zasvěcení tohoto kostela z pramenů neznáme, takže to není úplně jisté,“ uvedl muzejník.

„Po klášteru nám zde zbyly dva malé rybníčky a někde tady v okolí by se měl nalézat i kamenolom,“ dodal Šimek. Pozůstatky kláštera je možné snadno nalézt podle kamenné mohyly s cedulkou u hlavní cesty, na níž se o tomto místě můžete dočíst. „Laikovi to připadne jako podlouhlá rokle, protože z těch vysokých zdí, které se zřítily, zůstal krásně čitelný kamenný val. Když se trochu zamyslíte a přimhouříte oči, identifikujete loď kostela a presbytář,“ popsal místo Šimek.

V Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem se ve sbírkách nacházejí některé archeologické nálezy z této oblasti, a to několik oštěpů, šipka do kuše a také podkovy.

Husité klášter vypálili

„Poměrně krátkou historii kláštera ukončil v únoru 1421 nájezd husitů, kteří tudy táhli na Rokycany a Plzeň. Klášter vypálili a nebyl již obnoven,“ řekl kurátor.

Východně od kláštera byla také zbudována služebnická osada Teslíny. „Její název pochází nejspíš od typu sekery, takzvané teslice, se kterou se dlabalo. Současnou obec Teslíny, kterou známe z map, nalezneme několik kilometrů odtud a jedná se o nejvýše položenou obec v okrese Příbram, jelikož se nachází v nadmořské výšce 709 metrů, tudíž drsný brdský kraj,“ završil povídání Rudolf Šimek.

Vzdálenost od Plzně: cca 37 km

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio