Pravidla soutěží Českého rozhlasu Plzeň na Facebooku

19. únor 2021

Pořadatelem soutěží na facebookové stránce Český rozhlas Plzeň je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“)

Žádná ze soutěží inzerovaných na Facebookové stránce Český rozhlas Plzeň není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook, nijak s ní nesouvisí, a tudíž za ni firma Facebook nenese žádnou odpovědnost. Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 15 let s trvalým pobytem v České nebo Slovenské republice. Do soutěže se nemohou zapojit zaměstnanci Českého Rozhlasu. Na výhry není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky či výhry soutěže i v jejím průběhu, nebo soutěž zcela zrušit bez náhrady. Nakládání s osobními údaji, informace o právech subjektů údajů a kontaktní údaje pro zajištění práv subjektů údajů jsou uvedeny zde:

Soutěžní mechanismus

  • Pro zapojení do soutěže je nutné splnit podmínky, uvedené v textu konkrétního soutěžního příspěvku na stránce. Při nesplnění těchto podmínek může být účastník ze soutěže vyloučen.
  • Podmínkami účasti v soutěži může být: připojení komentáře k soutěžnímu příspěvku, „lajkování“ stránky či soutěžního příspěvku, případně „lajkování“ fotografií z galerie apod.
  • Pokud je podmínkou v soutěži zveřejnění komentáře u příspěvku, je do soutěže zařazen vždy pouze jeden komentář od jednoho uživatele. Případné další komentáře stejného účastníka soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

Vyhlášení a vyrozumění výherců

  • Termín konání soutěže je vždy uveden v daném příspěvku. Termín ukončení je brán vždy jako “včetně” soutěžit je tedy možno do půlnoci uvedeného data. Zařazení účastníků, kteří nedodrží termín ukončení soutěže, je zcela na zvážení pořadatele.
  • Mechanismus výběru výherců určuje pořadatel (Losování, výběr nejzajímavějších komentářů, fotografií atd...).
  • Vyhlášení výherců proběhne vždy do dvou pracovních dnů od ukončení soutěže, pokud není v soutěžním příspěvku uvedeno jinak. Jména výherců budou pořadatelem zveřejněna v komentáři u soutěžního příspěvku. Výherci budou informováni také ve zprávě na Facebooku (případně v odpovědi na jejich soutěžní komentář, pokud zasílání zpráv neumožňují).
  • Doručení výhry bude realizováno zasláním prostřednictvím České pošty nebo osobním vyzvednutím v sídle stanice Český rozhlas Plzeň, náměstí Míru 10, Plzeň.

    Účastí v soutěži souhlasí soutěžící s tím, že může být v případě výhry vyzván k poskytnutí poštovní adresy pro zaslání ceny. Tuto adresu musí v odpovědi na zprávu s oznámením výhry zaslat nejpozději do 7 dnů od vyzvání, jinak bude cena předána jinému soutěžícímu. Adresa slouží pouze pro jednorázové zaslání výhry a nebude s ní jinak nakládáno.

autor: iko | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Tohle není povídání na dobrou noc, k zamyšlení určitě.

Jan Pokorný, ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu a moderátor

tata.jpg

Tata a jeho syn

Koupit

Autorské povídky známého divadelníka a spisovatele A. G. v jeho vlastním podání. Tata a jeho syn je sbírkou úsměvných příběhů na motivy skutečných událostí, ovšem ve skutečných kulisách a především ve skutečné době.