Předpověď utrpení, žádost synů Zebedeových a uzdravení slepého

19. leden 2014

Biblický text: Markovo evangelium 10,32-52; Host pořadu: Jáchym Gondáš

Ve 26. části rozhlasového výkladu Markova evangelia Ježíš opět předpovídá své utrpení a učedníci opět selhávají: synové Zebedeovi žádají pro sebe zvláštní postavení po Kristově levici a pravici v jeho slávě. Ježíš učí své žáky, kdo je v království Božím velký a podle jakých principů zde funguje vláda.

Cestou do Jericha Ježíš uzdravuje slepého Bartimea, muže, který toužil být skutečně vidoucí.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio