Předškolní děti na obou stranách česko-německé hranice se učily poznávat své sousedy

21. únor 2019 07:58

Více než 4 000 dětí v příhraničí se zapojilo do česko-německého projektu Sousední světy. V posledních třech letech díky němu poznávaly sousední zemi, její zvyklosti a jazyk.

Jedná se o projekt koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem, který byl určený pro děti od tří do osmi let. Zájem o výuku byl veliký. Původně projekt počítal s tím, že se do něj zapojí 125 školek, škol a družin a nakonec jich bylo přes 150. A to nejen z Plzeňského, ale ze všech krajů podél německé hranice. Na předškolní děti Tandem už zaměřil několik svých projektů, podle jeho ředitele Jana Lontschara je to totiž věk, kdy děti intenzivně objevují svět a čím mladší děti jsou, tím rychleji a bez předsudků vnímají nejen jazyk, ale i zvyklosti sousední země.

„Považuji celý projekt za ojedinělý a velmi přínosný a je až neuvěřitelné, že se jej zúčastnilo tolik dětí i dospělých. Tato hojná účast potvrzuje zájem o oboustranné poznávání se, což je ta nejlepší cesta k dobrému sousedství mezi lidmi z České republiky a Německa. Velmi si vážím, že tuto cestu Tandem naplňuje,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa.

K výuce němčiny a češtiny se využívala média všeho druhu

Dětem a jejich pedagogům pomáhali s poznáváním speciálně vyškolení pracovníci. Kulturu a jazyk sousední země jim přibližovali prostřednictvím her a exkurzí. Využívali i tablety, fotoaparáty a počítače, protože s dětmi například vytvářeli vlastní publikace, natáčeli reportáže, hráli divadlo a podobně. Volili takové metody, aby výuka děti bavila a byla pro ně co nejvíce atraktivní.

Díky projektu například vznikla i dvojjazyčná publikace, která se jmenuje „Ukážu ti svůj svět“, a která nabízí podněty a inspiraci, jak zábavnou formou s dětmi nahlédnout do sousední země.

Publikaci si můžou zájemci zdarma stáhnout na adrese sousednisvety.info.

Spustit audio