Přes 800 let stará rumpálová studna je ozdobou návsi v Úhercích na severu Plzeňska

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zasvěcený výklad práce s rumpálem poskytl starosta obce Vlastimil Blažek

Víte, jak v minulosti fungovala rumpálová studna? Moc už jich v České republice nenajdeme. Na jednu kamennou, postavenou už ve 13. století, jsou dodnes právem hrdí v obci Úherce na severu Plzeňska. Při nedávném 800. výročí první písemné zmínky o studni i obci ji navíc krásně opravili. A tak si teď rumpál může zkusit každý. 

Kamenná studna na návsi dává obci vodu už od roku 1213, kdy ji tu nechala zbudovat tehdejší majitelka obce Helena, nebo také Helka. V roce 2013, tedy 800 let od první písemné zmínky o obci, se studna dočkala rekonstrukce. A obnoven byl i důmyslný rumpálový mechanismus.

A jak vlastně funguje? U kamenné studny je kůl, na kterém je vodorovně zavěšené dřevěné rameno. Na jednom jeho konci je závaží v podobě těžkého balvanu. Jeho váha odpovídá váze plného vědra, které je umístěno na druhém konci ramene.

Po nabrání vody tak jeho vytažení nestojí téměř žádnou námahu. Voda ze studny není ale pitná. Vyzkoušet si vytáhnout vědro na rumpálu ovšem může každý slušný návštěvník obce. Studna se nezamyká. Studna byla postavena z tvrdého pískovce, její vnitřní průměr je 1,6 metru a hloubka 13 metrů.

Zajímavý je i příběh místních zvonů

Studna se nachází na severní straně návsi při jižním průčelí kostela svatého Josefa. I tato památka zaujme svou monumentální a architekturou. Zvon kostela dodnes ohlašuje správný čas.

Za I. světové války byly zvony roztaveny a použity na zbraně. Po válce byly díky finanční sbírce znovu vyrobeny a umístěny zpátky do zvonice. A stejný příběh se opakoval ještě jednou během II. světové války. Zajímavostí je, že vzhledem k obrovské váze tří zvonů jsou základy zvonice sedm metrů hluboké.

V obci Úherce můžete vidět i spoustu opravených památných kamenných křížků, jejichž obnově se tu věnují se stejnou péčí a nadšením jako historické rumpálové studni jménem Helka. Ta bývá v čase adventu dokonce nasvícená. Původně byla studna osvětlená po celý rok, ale osvětlení zarůstalo řasami. Ale i bez nasvícení je studna krásnou ukázkou umu našich předků a úcty k jejich odkazu ze strany současníků.