Připojíte se k letošnímu Vítání jara v Plzni a k vynášení Morany?

31. březen 2022

Na pátou neděli postní (zvanou „Smrtná“) 3. dubna připravuje Národopisné muzeum Plzeňska symbolické rozloučení se zimou a přivítání jara v Plzni. K účasti je zvána široká veřejnost!

V minulosti bylo vynášení Morany výhradně dívčím zvykem, praktikovaným hlavně v příměstských oblastech Plzeňska. Dívky nosívaly Moranu (Mořenu, Mařenu), postavu představující zimu, od stavení ke stavení a za tradičního popěvku "Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi" společně koledovaly. Na určeném místě Moranu sprovodily ze světa spálením, vhozením do vody nebo zakopáním. Zpět do vesnice pak přinášely "léto" v podobě nazdobeného a opentleného stromku.

Také v letošním roce připravuje Národopisné muzeum Plzeňska akci pro širokou veřejnost – Vítání jara v Plzni a vynášení Morany. Proběhne v neděli 3. dubna formou společného průvodu, který vyjde od hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni (Kopeckého sady 2) v 10:00 hodin a vydá se směrem k soutoku Mže a Radbuzy. Na místě bude vhozená loutka Morany do Berounky a následně se průvod odebere zpět do Plzně s "létem".

Máte kroj? Nenechávejte ho doma!

Během průvodu bude hrát muzika Dětského folklorního souboru Mladinka. A vzkaz od organizátorů akce z Národopisného muzea Plzeňska: budete-li si chtít přinést svoji vlastní Moranu, klidně můžete. Stejně tak pokud vlastníte lidový kroj z Plzeňska, je to skvělá příležitost ho obléknout a zúčastnit se akce v kroji.

Spustit audio