Připomínáme 160. výročí narození sběratele písní z Rokycanska Martina Kozáka

20. září 2021

Martin Kozák, učitel, spisovatel, vlastivědný a národopisný pracovník a sběratel lidových písní, se narodil 11. září 1861 ve Skvrňanech u Plzně.

Vystudoval plzeňské reálné gymnázium a učitelský ústav v Soběslavi. Jeho prvními působišti byly obecné školy v Chrástu a Tymákově. Poté 28 let vyučoval na chlapecké měšťanské škole v Rokycanech, kde byl na sklonku života i ředitelem. V 90. letech 19. století se zapojil do sběratelské akce v souvislosti s přípravami Národopisné výstavy českoslovanské.

Polyglot a špion?

Byl výjimečně jazykově nadaný, kromě všech slovanských řečí ovládal italštinu, dánštinu, němčinu, francouzštinu a angličtinu. Vřelý vztah měl zejména k ruské kultuře, což mu komplikovalo život hlavně za 1. světové války, kdy byl pod dozorem rakouských orgánů jako možný ruský špion.

Byl také autorem překladových pohádkových sbírek Na táčkách (1892) a Kytice z pohádek ruských a srbochorvatských (1895), didaktické publikace Hry jarého věku (1895) a kulturně-historické skizzy Mistr Jan Rokycana (1898). Sestavil antologii nebo mravoučných textů s názvem Sbírka bajek, povídek, pohádek a pověstí (1900) učebnici zeměpisu pro obecné školy (1897). Jako stálý spolupracovník časopisů Česká škola, Paedagogické rozhledy a Komenský psal a překládal také odborné pedagogické studie.

Lidová kultura plzeňského venkova

Martin Kozák se zvlášť osvědčil jako vynikající pozorovatel venkovského života. Svoje zápisy lidových zvyků, obyčejů, písní a pověr z širšího Plzeňska publikoval zejména v časopisech Český lid a Brdský kraj. Vlastivědné zaměření má i Kozákem redigovaný Popis školního okresu rokycanského (1895).

Rukopisná sbírka svatebních, pijáckých, tanečních a obřadních písní Martina Kozáka je uložena v Archivu Národního muzea v Praze. Kozák navíc v časopise Brdský kraj uveřejnil 24 písní z Němčovic, Tymákova, Ejpovic a Skvrňan, včetně nápěvů zapsaných hudebním skladatelem Josefem Bartovským. Dále publikoval texty vánočních a velikonočních koled a svatebních písní z Plzeňska a Rokycanska.

Připravovaná knižní publikace

K vydání se momentálně připravuje odborná edice Kozákových písňových sběrů a dalších etnografických příspěvků, kterou společně připravují spolky Folklor Plzeň a Klub tanečních souborů Rokytka Rokycany za podpory Plzeňského kraje. Záměrem této edice je představení vesměs neznámého písňového repertoáru rokycanského a plzeňského venkova konce 19. století a dalších národopisných materiálů, popisů výročního a rodinného zvykosloví, duchovní a materiální lidové kultury. Publikace je sice odborná, záměrem ale je, aby byla přístupná široké veřejnosti, využitelná ve folklorních souborech i ve školách. To bude symbolické splacení dluhu skvrňanskému rodáku, učiteli Martinu Kozákovi, který zemřel 17. srpna 1924. Letošní vydání písňové sbírky oslaví 160. výročí jeho narození.

Mapa písňových sběrů Martina Kozáka
autor: Zdeněk Vejvoda | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio