Psaní výrazů obec a město ve spojení s vlastními jmény

Označení začátku obce Město Touškov
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Označení začátku obce Město Touškov

Odpovídáme na dotaz paní Hellerové, jak zapisovat slova obec a město v názvech právnických osob. Zda s malým, či velkým počátečním písmenem.

Podle pravopisných pravidel jednoznačně s písmenem malým. Takovýto typ právnické osoby má shodný název s názvem zeměpisným, ale… Pravidla pravopisu jsou závazná pro školu, ostatní uživatelé je obvykle vnímají jako určité doporučení, kterým se buď řídí, nebo také neřídí. A neexistuje legislativní vymahatelnost.

Uživatelé jazyka rádi určité skutečnosti zdůrazňují. To můžeme dělat různým způsobem, v psaném projevu obvykle dodáváme jisté skutečnosti význam zápisem velkého počátečního písmena. Praxe jednoznačně ukazuje, že lidé užívají velké písmeno i tam, kam podle pravopisného pravidla nepatří.

Posluchačka se ptá konkrétně na město Přeštice/Město Přeštice.

U Přeštic je oficiální podoba názvu Přeštice, název slovo město neobsahuje, pak tedy město Přeštice s malým m, stejně jako město Plzeň. Jiné je to u názvů, v nich je slovo město součástí jména, např. Město Libavá, Lázně Bělohrad, ale lázně Teplice, město Plzeň.

Rozumím-li dobře, pak výrazy obec a město ve spojení s vlastními jmény mají dvě funkce: 1. označují druh (velikost) územní jednotky, 2. bývají součástí názvu právnické osoby.

Ano a v obou případech se zapisují stejně: s malým počátečním písmenem. A to v textech geografických i administrativně-právních. Novela zákona (zákon č. 128/2000 Sb.) tyto výrazy uvádí jen s písmenem malým. Podrobně se této problematice věnovala dr. Ivana Svobodová v článku Obec, město, městská část v časopise Naše řeč v roce 2002. Na tento článek dostupný i na internetu bych posluchačku také ráda odkázala.