Psychiatrická nemocnice v Dobřanech díky modernizaci ušetří za energie deset milionů ročně

28. září 2023 09:37, aktualizováno

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech dokončila projekt Energetické úspory se zárukou (EPC) za více než 332 milionů korun. Jeho součástí je především vybudování nové plynové kotelny s kondenzační technologií, dále výměna rozvodů topné vody a páry, zateplení budov v areálu, instalace střešní fotovoltaické elektrárny a řada dalších energeticky úsporných opatření.

Díky projektu ušetří nemocnice přibližně deset milionů korun ročně. Program je financován z fondů EU, státního rozpočtu a z rozpočtu nemocnice. Evropská dotace činí 58,4 procenta výdajů, 15 procent výdajů uhradí stát.

Nová plynová kotelna v Psychiatrické nemocnici Dobřany

„Projekt jsme začali připravovat ještě v době, kdy byla situace na trhu s energiemi daleko příznivější než dnes. Jsme tedy rádi, že jsme jej dokončili právě nyní, když jsou ceny energií násobně vyšší než v předcházejících letech. Kotelna a další zařízení a opatření jsou ve zkušebním provozu několik měsíců a už nyní můžeme říct, že ušetříme bezmála 30 procent spotřeby energií. Uspořené prostředky chceme využít k dalšímu rozvoji areálu, zkvalitnění poskytovaných služeb a zvýšení komfortu pacientů,“ uvedl ředitel nemocnice Petr Žižka. Doplnil, že celé dílo bylo zhruba rok a půl realizováno za běžného provozu nemocnice, přičemž nebyla ovlivněna péče o pacienty.

K dalším opatřením v rámci projektu patří instalace parního zdroje pro technologické účely, osazení kogenerační jednotky o výkonu cca 200 kWe/253 kWt pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, výměna technologie prádelny, zdroje chladu a LED osvětlení, modernizace systému měření a regulace. „V návaznosti na projekt je zřízen centrální dispečink s režimem 24/7, který bude sloužit k řízení a monitorování energetického hospodářství. Do jeho kompetence spadnou postupně i další procesy spojené s fungováním nemocnice, včetně úkolů při zajišťování fyzické bezpečnosti a požární ochrany celého areálu,“ popsal Karel Malý, technický náměstek nemocnice.

„V dobřanské nemocnici se nejvíce uspoří na zemním plynu (42 procent) a na elektrické energii (36 procent) a dosáhne se snížení emisí oxidu uhličitého o 2479 tun za rok, což představuje až 43 procentní pokles proti referenční spotřebě," řekl Radek Vrána, generální ředitel společnosti Amper Savings.

V rámci projektu byly mimo jiné vyměněny více než tři kilometry potrubí, vyměněno více než 6500 vnitřních svítidel, zatepleno 12 250 metrů čtverečných půd a přes 1100 metrů čtverečných plochých střech, byla vybudována nová 180 metrů dlouhá plynová přípojka a na stávající radiátory bylo nainstalováno 2408 termostatických ventilů a hlavic.

autor: Anna Matuštíková | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio