Radnická synagoga sloužila po dlouhá léta jako autoopravna

5. listopad 2020

Synagoga v Radnicích na Rokycansku se nachází v ulici Na Potocích nedaleko náměstí Kašpara Šternberka. Poznáte ji na první pohled díky její krásné fasádě. Poblíž ní ale stojí další zajímavý dům, jehož fasáda znázorňuje tři osobnosti spjaté s Radnicemi.

Tři osobnosti spjaté s Radnicemi

Tento dům patřil k majetku židovských rodin. Akademický malíř Jaroslav Šindelář na jeho fasádu umístil malbu zobrazující vedutu Radnic roku 1801 a tři osobnosti, které k tomuto městu neodmyslitelně patří: farář Antonín Jaroslav Puchmajer, hrabě Kašpar Šternberk a Isaac Mayer Wise. Poslední jmenovaný se proslavil zejména ve Spojených státech amerických, kde si mimo jiné pozměnil příjmení z Weis na Wise. V Radnicích předtím působil jako rabín, a to ve 40. letech 19. století. V USA se následně stal zakladatelem reformního amerického judaismu a dodnes je zde dle spolupracovníka Muzea Josefa Hyláka v Radnicích Reného Kellera uznávanou osobností. „Dvě z jeho dětí se narodily v Radnicích, ty zbývající už potom ve Spojených státech. My tuto osobnost připomínáme jako čelní osobnost v historii radnické židovské komunity,“ uvedl Keller.

Nadějná současnost i vyhlídky

Samotná synagoga v Radnicích byla postavena v roce 1781, přičemž po druhé světové válce sloužila až do 90. let jako garáž a autoopravna. „Je postavena na typickém místě, to znamená vedle zámku, protože vrchnost byla považována za ochránce židovské komunity, a v blízkosti potoka, protože u vody synagogy mají stát,“ řekl spolupracovník muzea. V současné době je budova sídlem organizace Českého svazu ochránců přírody, která se zasloužila o rekonstrukci budovy a jejího využití coby významného radnického kulturního centra.

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio