Ředitel FN Plzeň: Jsme velká nemocnice, v případě potřeby otevřeme další covidová pracoviště

6. listopad 2020

V pátek (6.11.) je ve fakultní nemocnici hospitalizováno 212 covid pozitivních pacientů, z toho na covidových pracovištích leží 189 nemocných. Na lůžkách JIP je v péči 42 pacientů, z toho je 16 napojeno na umělou plicní ventilaci. Denně se na odběrovém místě uskuteční v průměru 430 odběrů.

Většina covid pozitivních pacientů je hospitalizována v borské části na Interním pavilonu v areálu bývalé vojenské nemocnici a na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny.

Další covidová pracoviště: Borský areál - JIP Kliniky pneumologie a ftizeologie, Anesteziologicko-resuscitační oddělení DIP + DIO a Oddělení klinické farmakologie.

Lochotínský areál - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM), Kardiochirurgické oddělení RES, oddělení 5.A 1. Interní kliniky a jedna lůžková stanice Psychiatrické kliniky.

„Počty hospitalizovaných covidových pacientů před týdnem překročily číslo 200 a výhledově předpokládáme, že tento počet klesat nebude. Jsme velká nemocnice a v případě potřeby budeme otevírat další covidová pracoviště. Díky zprovoznění nového Urgentního interního příjmu v borské části FN Plzeň se sjednotilo vstupní místo pro pacienty s interními problémy či jinými potížemi, které mohou být způsobené koronavirovou nákazou. Denně tímto místem prochází desítky pacientů, z toho je přibližně cca polovina s covidovým onemocněním. V obou areálech, ve všech klíčových vchodech pro veřejnost, probíhá triáž, na vybraných pracovištích jsou v provozu termokamery. Děláme maximum pro to, abychom preventivními opatřeními napomohli k minimalizaci šíření viru," řekl ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Zaměstnancům byly v tomto týdnu vyplacené odměny zaslané Ministerstvem zdravotnictví ČR. Téměř 5 000 pracujícím byla v mimořádném výplatním termínu vyplacená částka 248 milionů korun (včetně veškerých nákladů se jedná o částku převyšující 332 miliónů Kč). Pro zajištění personálních kapacit zaměstnanců/rodičů jsou k dispozici dvě školní skupiny, kde studenti Pedagogické fakulty ZČU pomáhají s výukou školáků 1. - 3. tříd.

Provoz ve FN Plzeň je zajištěný i díky velké pomoci veřejnosti. Ředitel Václav Šimánek dodává: „Děkujeme městu Plzeň za spolupráci při výzvě veřejnosti, díky které do naší nemocnice nastoupilo několik pomocníků se zdravotnickým vzděláním. V této nelehké době se přihlásilo velké množství občanů a všem opravdu velmi děkujeme za nabídnutou pomoc. Děkujeme studentům, kteří se aktivně zapojili do chodu nemocnice a velké poděkování patří lidem a firmám, kteří přináší našim zdravotníkům v 1.linii potřebné vitamíny a pochutiny. Dodávají jim sílu a vědomí, že v tom nejsou sami a že za branami nemocnice je veřejnost, která se snaží pomoci a jejich práce si váží. Druhá pandemická vlna ukazuje, jak je celá FN Plzeň skvělý tým, všem našim zaměstnancům z celého srdce děkuji.“

autoři: Soňa Vaicenbacherová , Gabriela Levorová | zdroje: Český rozhlas Plzeň , FN Plzeň
Spustit audio