Rektorem Západočeské univerzity byl zvolen Miroslav Holeček

Miroslav Holeček byl 28. listopadu 2018 znovu zvolen rektorem Západočeské univerzity v Plzni
Miroslav Holeček byl 28. listopadu 2018 znovu zvolen rektorem Západočeské univerzity v Plzni

Hlas mu dalo 32 z 54 přítomných senátorů. Miroslav Holeček, který byl jediným kandidátem, povede školu po jmenování prezidentem republiky další čtyři roky až do března 2023.

Jeho nejbližšími úkoly budou podání žádosti o institucionální akreditaci příští rok na jaře a tvorba nové strategie univerzity na dalších pět, řekl Miroslav Holeček.

Rektora volil 59členný Akademický senát ZČU tajným hlasováním. Musel získat nadpoloviční většinu hlasů všech 59 senátorů, tedy 30 hlasů. S 32 hlasy tak byl rektor zvolen těsnou většinou. Zbylých 22 přítomných jméno kandidáta buď proškrtlo nebo neoznačilo. „A vhledem k tomu, že nebyl protikandidát, tak byla možnost jenom dvojí - odevzdat platný nebo neplatný hlas," uvedl člen volební komise Jindřich Havlík. Pokud je pouze jediný kandidát na rektora, tak možností, jak hlasovat proti němu, je podle něj odevzdání neplatného lístku.

„Za minulé čtyři roky jsme univerzitu stabilizovali. Období proběhlo poměrně klidně a takřka zmizely negativní ohlasy," uvedl Holeček. Provoz školy se zefektivnil a zlevnil, zejména díky tomu, že se zbavila některých budov a více využívá posluchárny. „A strašně si cením toho, že jsme vtáhli studenty do děje, mají vyšší sounáležitost. Chci to posunout dál," dodal nový rektor. Bude chtít, aby byli akademici více informovaní. "Aby rozuměli těm krokům, abychom si více důvěřovali," doplnil.

Fakulta ekonomická a aplikovaných mají dvě nové prorektorky

Vysoké školy se podle Holečka díky nové legislativě stávají stále samostatnějšími subjekty, které si samy stanovují interní strategii. Předměty i studijní programy by měly být pojaty interdisciplinárně a měly by být založené na spolupráci fakult. Silný důraz bude klást na rozvoj internacionalizace, čemuž má pomoci nová prorektorka pro tuto oblast Dita Hommerová z ekonomické fakulty. Novou prorektorkou pro studijní činnost bude Blanka Šedivá z fakulty aplikovaných věd, která nahradí Ladislava Čepičku, s nímž rektor počítá na jinou pozici. O datu jejich nástupu s nimi bude ještě Miroslav Holeček mluvit.

Žádost o institucionální akreditaci, díky níž by si mohla vytvářet své studijní programy podle poptávky a navíc interdisciplinární napříč devíti fakultami, podá škola Národnímu akreditačnímu úřadu v březnu nebo v dubnu 2019. Akreditační úřad pak má 150 dní na rozhodnutí. „Pokud bychom ji měli schválenou na podzim, tak bychom už mohli podle ní připravovat programy," uvedl Miroslav Holeček. Příští rok musí škola začít pracovat na strategickém plánu na pět let. „Musíme víc pracovat na tom, aby byla univerzita kompaktnější, aby fakulty více spolupracovaly," řekl. Velkým úkolem je pokusit se získat, zejména v některých oborech, více studentů, hlavně kvalitních a motivovaných, a více studentů z ciziny.

ZČU s 11.500 studenty vede Holeček od března 2015. Do té doby byl ředitelem výzkumného ústavu při ZČU. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, doktorát získal na ZČU v oboru mechanika a ve stejném oboru tam habilitoval. Začínal ve Výzkumném ústavu Škoda Plzeň, v roce 1996 přešel na ZČU. Od roku 2007 stál v čele vysokoškolského ústavu Nové technologie - výzkumné centrum. Věnuje se termodynamice a termomechanice kontinua, zajímají ho i filozofické souvislosti moderní přírodovědy.

V březnu 2015 vystřídal Holeček dřívější rektorku Ilonu Mauritzovou. Po jmenování zahájí druhé funkční období 1. března 2019.