Rozhovor s bohatým mládencem a Ježíšovy výroky o majetku

5. leden 2014

Biblický text: Markovo evangelium 10,13-31; Host pořadu: Jáchym Gondáš, kazatel sboru Bratrské jednoty baptistů v Praze Na Topolce

Ve 25. části výkladu evangelia podle Marka se budeme zamýšlet nad rozhovorem s bohatým mládencem a posléze budeme zkoumat Ježíšovy výroky týkající se majetku.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio