Rýsuje se obnova zámku Zelená Hora na jižním Plzeňsku

6. únor 2023 19:20, aktualizováno

Zámek Zelená Hora, který se nachází v katastru obce Klášter na jižním Plzeňsku, by se mohl dočkat v příštích letech obnovy. Budoucí využití už se plánuje.

Zelená Hora je jednou z dominant nepomuckého regionu a patří malé obci Klášter. Obnova zámku je velmi ambiciózním projektem a vzhledem k tomu, že obci samotné na jeho realizaci chybí potřebné finanční prostředky, v minulosti vzniklo memorandum o Zelené Hoře. Podepsané je pod ním například Ministerstvo kultury, ale také Plzeňský kraj. Právě ten zaplatil vypracování vize budoucího využití zámku.

Vize, jejímž základem je sedm nových expozic, už byla představena obyvatelům Kláštera. „V úvodním prostoru chceme ukázat Zelenou Horu v průběhu věků, rádi bychom zkombinovali audiovizuální projekci s v podstatě velmi tradiční výstavou založenou na sbírkových předmětech. Dále máme v plánu expozici Opuštěná místa, která by měla zobrazit Zelenou Horu po odchodu šlechtických rodů a obou armád, jež zde sídlily, nebo expozici o perzekuci československých církví,“ popisuje Viktor Portel, vedoucí filmové produkce neziskové organizace Post Bellum a kurátor Zelené Hory. Do prostoru bývalého Šternberského dvora se počítá zase s expozicí Ztracený venkov. Zapomenout by se nemělo ani na využití zámku jako místa nabízejícího nebývalou vyhlídku do celého kraje.

Na představení plánů obyvatelům Kláštera přítomné zajímal především plánovaný rozpočet. Ten ale tato prvotní vize neřešila. A co se bude dít dál? Vize, kterou tvoří pracovní skupina s historikem Zdeňkem Hazdrou, by měla být hotová do konce února. Poté započnou práce na studii proveditelnosti, tu je v plánu dokončit ještě v letošním roce. Studie rozpracuje konkrétní kroky, jež by vedly k realizaci projektu, jako získávání dotací, zpracování dalších dokumentací a podobně. Nad tím, kdy by se mohlo začít se samotnou obnovou, se ale zatím vznáší velký otazník. Zdeněk Hazdra odhaduje, že zhruba za deset až patnáct let by mohl být zámek přístupný.

autoři: Jan Markup , abk | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio